Alustatalous mullistaa kuljetusalan

Ennen investoitiin terminaaleihin, nyt ohjelmistoihin, kuvaa kuljetusalan muutosta DB Schenkerin osa- ja täyskuormaliikenteestä vastaava johtaja Harald Knaapinen.

Schenker ei ole investoinut vain ohjelmistoihin vaan myös teksasilaiseen ohjelmistoyhtiöön, jonka kanssa se on rakentanut  euroopanlaajuisen Drive4Schenker-alustan.

Drive4Schenkerin kautta kuljetusyritys voi etsiä juuri hänelle sopivaa rahtia vaikkapa jo sovitun kuljetuksen paluumatkalle ja välttää näin tarpeetonta tyhjällä autolla ajoa. Jos yritys on ilmoittanut olevansa kiinnostunut esimerkiksi Suomen ja Espanjan välisistä kuljetuksista, kuljettaja saa matkapuhelimeensa ilmoituksen, kun sopiva lasti on tarjolla.

Drive4Schenker on siis on verkossa toimiva markkinapaikka, joka yhdistää kuljetusta odottavat rahdit ja sopimuskuljettajat eri puolilla Eurooppaa. Sopimuskuljettajaksi pääsee, kun luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Ne tarkistaa vielä elävä ihminen, mutta muuten huolinta hoituu pitkälle tietotekniikan voimin.

Drive4Schenkerin kehitystyössä tietotekniikkakumppanina Schenkerillä on yhdysvaltalainen kuljetusalan järjestelmiin erikoistunut UShip, jonka osakas se myös on.

Asiakkaat haluavat läpinäkyvyyttä

Drive4Schenker-alusta aiotaan avata myös valituille asiakkaille vuonna 2019.

– Käytännössä distruptoimme omaa toimialaamme, mutta jos me emme tee sitä, sen tekee joku muu”, toteaa tietohallintojohtaja Samuli Salmela.

Schenkerin asiakkaalle alusta tuo tehokkaampaa ja läpinäkyvämpää palvelua. Läpinäkyvyys onkin yksi huolinta-alan suurimmista mullistuksista viime vuosina. Kun asiakkaalle ennen riitti, että hänelle kerrottiin milloin kuljetus on perillä ja mitä se maksaa, nyt kuljetuksen etenemistä halutaan seurata reaaliajassa.

Myös verkkokauppa on muuttanut kuljetusalaa. Schenkerin vastaus tähän on noutopisteverkosto, johon liittyminen on tehty mobiilisovelluksen ansiosta helpoksi ilman raskaita kassapääteintegrointeja. Syrjäseudulla noutopiste laulattaa yrittäjän ovipumppua, ja asutuskeskittymissä vastaanottaja voi valita reitilleen parhaiten sopivan noutopisteen vaikkapa työmatkan varrelta.

Tavoitteena alan johtava alusta

Ajojärjestelijöiden työtä digitalisaatio muuttaa merkittävästi. Heidän työnsä siirtyy enemmän seurantaan ja valvontaan. Samalla henkilöstömäärällä pyritään siis saamaan enemmän liikevaihtoa ja tulosta.

Tavoitteena on, että parin vuoden sisällä kaikki Euroopan täys- ja osakuormat  eli kuormat, jotka kulkevat suoraan lähettäjältä vastaanottajalle, kulkisivat Drive4Schenkerin kautta. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on, että Drive4Schenkeristä muodostuu alan johtava alusta.

Kuljettajilta alustan käyttö on Schenkerin mukaan saanut pääosin positiivista palautetta. Haastavinta on ollut saada sovelluksen toteuttaja ymmärtämään riittävän syvällisesti käyttäjän ja vielä loppukäyttäjänkin tarpeet eri tilanteissa.

Alustassa ovat mukana jo lähes kaikki Schenkerin alihankkijat eli noin 30 000 kuljetusliikettä. Tyypillinen kuljetusliike on muutaman auton yritys. Maakuljetuksissa Euroopan suurin yritys on saksalainen DB Schenker -konserni, joka kuljetti viime vuonna noin sata miljoonaa lähetystä.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.