Työtuomioistuin on tuominnut Ammattiliitto Pro ry:n sekä Kemijärven Pro ry:n maksamaan Paltalle yhteensä 2 500 euron suuruiset hyvityssakot työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Ammattiliitto Pro:n ja Kemijärven Pro:n Elisa Oyj:n Kemijärven toimipisteessä heinäkuussa 2015 toimeenpanema lakko oli laiton. Lakko kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiliitto Pro:n ja Kemijärven Pro:n tulee hyvityssakon lisäksi korvata Paltan oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 21.12.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen sivuilla.

Lisätietoja

Jaakko Sainio

Asiantuntija

OTK, KTM