Ammattiliitto Prolle ja Kemijärven Prolle hyvityssakko laittomasta lakosta

Työtuomioistuin on tuominnut Ammattiliitto Pro ry:n sekä Kemijärven Pro ry:n maksamaan Paltalle yhteensä 2 500 euron suuruiset hyvityssakot työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Ammattiliitto Pro:n ja Kemijärven Pro:n Elisa Oyj:n Kemijärven toimipisteessä heinäkuussa 2015 toimeenpanema lakko oli laiton. Lakko kohdistui työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen.

Ammattiliitto Pro:n ja Kemijärven Pro:n tulee hyvityssakon lisäksi korvata Paltan oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 21.12.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen sivuilla.

Lisätietoja

Jaakko Sainio

Asiantuntija

OTK, KTMpuhelin +358 20 595 5018

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.