Talouden digitalisoituminen on tehnyt aineettomista pääomista yhä merkityksellisempiä liiketoiminnassa. Aineettomia pääomia ovat esimerkiksi palvelukulttuuri, innovaatiokyky ja työnantajakuva – jotka kaikki ovat myös maineen osatekijöitä. Holistinen maineenhallinta onkin erinomainen metodi vaalia yrityksen tuloksentekokykyä.

Maine ei ole itseisarvo. Tutkimusdata kuitenkin osoittaa, että maineella on vahva korrelaatio sidosryhmätukeen – eli esimerkiksi ostamiseen, suositteluun ja haluun tukea yhtiötä kriisissä. T-Median analyysit vahvistavat, että maineella on vahva merkitys liiketoiminnan vauhdittajana.

Data osoittaa myös, että osto- tai suosittelupäätös vaatii vahvan luottamuksen yrityksen eetokseen, eli sen toiminnan hyväksyttävyyteen. Tämä trendi on vuosien varrella vain voimistunut. Jos ei voi hyväksyä yritystä, tuote jää ostamatta.

Yrityseetoksen vakiinnuttamisessa tarttuva tarina on avainasemassa. Pohjalla pitää olla hyvä tuote tai palvelu ja toiminnan eettinen kestävyys. Kun nämä ovat kunnossa, ja kun viestitään väkevästi, alkaa tapahtua. Esimerkkinä Finlayson, joka on noussut Suomen hyvämaineisimpien yritysten joukkoon.

Mainetta kehittävä tarina tulee rakentaa huolella. Hyvä narratiivi huomioi talouden isot kehityslinjat, sen mitä toimialalla tapahtuu sekä yrityksen vahvuudet suhteessa asiakkaiden odotuksiin ja kilpailijoiden toimiin. Mainitun Finlaysonin toiminnassa tämä ajatteluketju näyttää ilmeiseltä.

Älä siis hyppää tekemiseen ennen kunnollista maineanalyysiä ja -suunnitelmaa. Sohimalla poltat vain rahaa. Tai tulet puhuneeksi mitä sattuu. Ja sehän vasta maksaakin.

Rakenna vahva mainealusta. Sen jälkeen voit odottaa viestinnän ja markkinoinnin panostuksille tuottoa.

Jirimiko Oranen

Toimitusjohtaja, T-Media Relations.

Oranen johtaa T-Median viestinnän ja maineneuvonannon praktiikkaa. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus viestinnästä, markkinoinnista ja mediasta. Hänen ydinosaamiseensa kuuluvat mm. viestintä- ja markkinointistrategiat, issues management ja kriisiviestintä sekä ylimmän johdon valmennukset.