Digitalisoivat kasvavat ja kasvavat digitalisoivat

Paltan teettämässä Digitaloudesta kasvua -tutkimuksessa kysyttiin tänä keväänä toista kertaa palvelualojen yritysjohtajien näkemyksiä digitalisaatiosta ja oman yrityksen asemoitumisesta suhteessa siihen. Merkittävimpänä havaintona vahvistui tänäkin vuonna liiketoiminnan digitalisoimisen ja yrityksen kasvun välinen yhteys.

Keskustelu digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista ei ole mennyt hukkaan. Digitaloudesta kasvua 2016 -tutkimuksen tuloksista selviää, että 42 prosenttia palveluyrityksistä on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen. Viime vuoden tutkimuksessa luku oli 34 prosenttia. Asemoitumisessa erityisesti digitalisoitumisen hyödyntäjien osuus on kasvanut viime vuodesta.

Kasvavat yritykset digitalisoivat ja digitalisoivat yritykset kasvavat. Liiketoiminnan digitalisoimisella on vankka yhteys kasvuun. Voimakkaasti kasvuhakuisista palveluyrityksistä jopa 68 prosenttia on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoimisen strategiansa keskeisimmäksi tavoitteeksi. Toisaalta taantuvista palveluyrityksistä peräti 81 prosenttia on sitä mieltä, ettei digitalisaatiokehitys ole yrityksen kannalta merkittävä asia. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että liiketoiminnan digitalisoiminen luo pohjan kasvulle, eikä toisin päin.

 

160412_01_digikehitys

Kuva 1: Liiketoiminnan digitalisoiminen on yleistynyt. Keväällä 2016 teetetyn tutkimuksen mukaan 42 prosenttia palveluyrityksistä on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen kun vuosi sitten luku oli 34 prosenttia.

160412_02_digi_ja_kasvu

Kuva 2: Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 96 % on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen.

Suomen heikkouksiksi voi lukea korkeat työvoimakustannukset ja sijainnin kaukana maailmanmarkkinoista. Vahvuuksia taas ovat koulutettu työvoima ja vakaa yhteiskunta. Digitaalisessa liiketoiminnassa etäisyyksien merkitys vähenee, ja keskityttäessä korkean lisäarvon palveluihin, tarvitaan nimenomaan huippuosaajia.

Digitalisaatio siis vaimentaa Suomen heikkouksia ja ammentaa voimansa Suomen vahvuuksista. Digitalisaatio myös mahdollistaa tuottavuuden kasvattamisen läpi yhteiskunnan. Se tarjoaa palvelutuotannossa vastaavat kasvumahdollisuudet kuin automaatio aikanaan teollisuustuotannossa.

Matti Paavonen

Pääekonomisti

Paltan pääekonomisti Matti Paavonen on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitokselta valmistunut ekonomisti (VTM). Paavosen tavoitteena on selittää talouden ja yhteiskunnan ilmiöitä kiinnostavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Myös tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa, digitalisaatio ja ennakointityö ovat lähellä Paavosen sydäntä.

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.