Paltan teettämässä Digitaloudesta kasvua -tutkimuksessa kysyttiin tänä keväänä toista kertaa palvelualojen yritysjohtajien näkemyksiä digitalisaatiosta ja oman yrityksen asemoitumisesta suhteessa siihen. Merkittävimpänä havaintona vahvistui tänäkin vuonna liiketoiminnan digitalisoimisen ja yrityksen kasvun välinen yhteys.

Keskustelu digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista ei ole mennyt hukkaan. Digitaloudesta kasvua 2016 -tutkimuksen tuloksista selviää, että 42 prosenttia palveluyrityksistä on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen. Viime vuoden tutkimuksessa luku oli 34 prosenttia. Asemoitumisessa erityisesti digitalisoitumisen hyödyntäjien osuus on kasvanut viime vuodesta.

Kasvavat yritykset digitalisoivat ja digitalisoivat yritykset kasvavat. Liiketoiminnan digitalisoimisella on vankka yhteys kasvuun. Voimakkaasti kasvuhakuisista palveluyrityksistä jopa 68 prosenttia on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoimisen strategiansa keskeisimmäksi tavoitteeksi. Toisaalta taantuvista palveluyrityksistä peräti 81 prosenttia on sitä mieltä, ettei digitalisaatiokehitys ole yrityksen kannalta merkittävä asia. Tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että liiketoiminnan digitalisoiminen luo pohjan kasvulle, eikä toisin päin.

 

160412_01_digikehitys

Kuva 1: Liiketoiminnan digitalisoiminen on yleistynyt. Keväällä 2016 teetetyn tutkimuksen mukaan 42 prosenttia palveluyrityksistä on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen kun vuosi sitten luku oli 34 prosenttia.

160412_02_digi_ja_kasvu

Kuva 2: Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 96 % on määrittänyt liiketoimintansa digitalisoimisen strategiseksi tavoitteekseen.

Suomen heikkouksiksi voi lukea korkeat työvoimakustannukset ja sijainnin kaukana maailmanmarkkinoista. Vahvuuksia taas ovat koulutettu työvoima ja vakaa yhteiskunta. Digitaalisessa liiketoiminnassa etäisyyksien merkitys vähenee, ja keskityttäessä korkean lisäarvon palveluihin, tarvitaan nimenomaan huippuosaajia.

Digitalisaatio siis vaimentaa Suomen heikkouksia ja ammentaa voimansa Suomen vahvuuksista. Digitalisaatio myös mahdollistaa tuottavuuden kasvattamisen läpi yhteiskunnan. Se tarjoaa palvelutuotannossa vastaavat kasvumahdollisuudet kuin automaatio aikanaan teollisuustuotannossa.