Länsimaisen kulttuurin tunnetuimpia aforismeja on muinaiskreikkalainen [Ihminen,] tunne itsesi. Kun katsomme tulevaisuuden johtajuutta, mikään elämänohje ei tunnu ajankohtaisemmalta.

Johtajuus on murroksessa siinä missä työelämä ja talouskin. Tämä on selvää. Enää johtajan ei tarvitse tai edes tule olla johtamansa tiimin tai organisaation paras substanssiosaaja; monet menestyneet yrittäjät neuvovat palkkaamaan itseään fiksumpia ja osaavampia ihmisiä. Ihmisosaaja johtajan sen sijaan tulee ehdottomasti olla. Ilman vahvaa itsetuntemusta se ei onnistu.

Matka asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen voi olla lyhyt, pitkä tai jopa ylitsepääsemätön riippuen matkantekijästä. Julkisuudessa ja tässäkin kirjoitussarjassa on esillä esimerkkejä johtajista, jotka ovat oivaltaneet tulevaisuuden johtajan vaatimusten olevan erilaisia kuin aiemmin.

Mikä saa ihmiset seuraamaan ketään? Kuinka ihmisiin luodaan yhteinen näkemys tulevasta? Miten esimiehen omat valmiudet sopivat erilaisten yksilöiden tukemiseen? Kuinka eri kulttuureista ja mahdollisesti eri puolilla maapalloa olevat ihmiset saadaan ymmärtämään asiat tarpeeksi yhtäläisellä tavalla? Helppoa se ei ole, muttei mahdotonta.

Edellä mainittu itsetuntemus on tärkeä lähtökohta. Itsetuntemus synnyttää uskottavuutta. Heti seuraavana tulee empatia, työntekijän ymmärtäminen. Avoimuus ja johtajan aito läsnäolo yhdistettynä kiinnostukseen ja ymmärrykseen tulevat heti perässä. On tärkeää ymmärtää kuinka ihmiset toimivat yhdessä. Hyvä vuorovaikutus on työyhteisössä välttämättömän vahvan keskinäisen luottamuksen edellytys.

Osa johtajan osaamista on osata rakentaa tiimi oikein. Johtajan työkalupakki- ja vaatimukset ovat monimuotoisia: hänen on kyettävä sparraamaan, valmentamaan ja sitouttamaan tiimin jäsenet tekemään töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Luottamuksen on siis aina oltava johtamisen ja tiimityön lähtökohta. Uuden työelämän tiimit toimivat hajallaan, mutta silti yhdessä. Myös globaalien, virtuaalisten tiimien yhteistyössä tarvitaan säännöllisesti vuorovaikutusta ja fyysistä läheisyyttä. Luottamus on liima, joka pitää uuden työelämän tiimit toimintakykyisinä ja mahdollistaa tuloksen tekemisen.

Tämä blogi on osa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Tulevaisuuden johtajuus -kirjoitussarjaa.

Lue Johanna Saarisen essee Johtaaksesi erilaisuutta sinun on tunnettava itsesi.

Sarjan pääsivulle pääset tästä Tulevaisuuden johtajuus.

 

 

Johanna Saarinen

Johanna Saarinen, osaamisen kehittämisen johtaja, Bayer Nordic SE, väitöskirja Aalto-yliopistoon (2016) käsittelee globaalien virtuaalisten tiimien johtamista.