Joukossa on voimaa

Palta puhuu digitalisaatiosta - ja paljon. Niiden mielestä, jotka eivät koe digimurrosta omakseen, puhetta voi olla liikaa. Muutokseen mukaan lähteneiden tiedonjano taas vaikuttaa sammumattomalta.

Tyhjää suunpieksentää ei digipuhe missään tapauksessa ole. Toistamisen riskillä todettakoon, että digitalisaatio ei ole vähempää kuin neljäs teollinen vallankumous. Muutos tulee olemaan perinpohjainen, ja se tulee koskettamaan kaikkia toimialoja.

Yksin muutokseen ei tarvitse ryhtyä, eikä se olisi järkevääkään. Edes suurten toimijoiden ei ole mahdollista hahmottaa kaikkia digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia, saati sitten pienempien. Kaksi viikkoa sitten julkistetun Digitaloudesta kasvua 2017 -tutkimuksen tuloksista kävi selvästi ilmi, että pisimmällä digitalisaation omaksumisessa ovat ne palveluyritykset, jotka ovat saaneet digitalisaatiosta tietoa verkostonsa kautta. Tässä Paltan jäsenistön ja muiden palveluyritysten välillä oli selvä ero Paltan jäsenten hyväksi.

Me Paltassa pyrimme ylläpitämään ja kehittämään mahdollisimman hyödyllistä verkostoa, joka tukee siirtymistä digitaalisen liiketoiminnan maailmaan. Onnistuneeseen digimuutokseen valmistautuessa tarvitaan erilaisia näkökulmia ja tiedon välityksen kanavia, edelläkävijöitten näkemyksiä ja konkreettisia tavoitteita, oikeanlaista tietoa, käytännön esimerkkejä, uusia työkaluja ja koulutusta. Varsinkin vertaistuki on koettu hyödylliseksi, joten runsaasti avointa keskustelua ja kokemusten jakamista tarvitaan.

Digimuutoksessa tarvitsemme ennen kaikkea toisiamme. Tehdään yhdessä hyvästä verkostosta vielä parempi.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.