Palta puhuu digitalisaatiosta - ja paljon. Niiden mielestä, jotka eivät koe digimurrosta omakseen, puhetta voi olla liikaa. Muutokseen mukaan lähteneiden tiedonjano taas vaikuttaa sammumattomalta.

Tyhjää suunpieksentää ei digipuhe missään tapauksessa ole. Toistamisen riskillä todettakoon, että digitalisaatio ei ole vähempää kuin neljäs teollinen vallankumous. Muutos tulee olemaan perinpohjainen, ja se tulee koskettamaan kaikkia toimialoja.

Yksin muutokseen ei tarvitse ryhtyä, eikä se olisi järkevääkään. Edes suurten toimijoiden ei ole mahdollista hahmottaa kaikkia digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia, saati sitten pienempien. Kaksi viikkoa sitten julkistetun Digitaloudesta kasvua 2017 -tutkimuksen tuloksista kävi selvästi ilmi, että pisimmällä digitalisaation omaksumisessa ovat ne palveluyritykset, jotka ovat saaneet digitalisaatiosta tietoa verkostonsa kautta. Tässä Paltan jäsenistön ja muiden palveluyritysten välillä oli selvä ero Paltan jäsenten hyväksi.

Me Paltassa pyrimme ylläpitämään ja kehittämään mahdollisimman hyödyllistä verkostoa, joka tukee siirtymistä digitaalisen liiketoiminnan maailmaan. Onnistuneeseen digimuutokseen valmistautuessa tarvitaan erilaisia näkökulmia ja tiedon välityksen kanavia, edelläkävijöitten näkemyksiä ja konkreettisia tavoitteita, oikeanlaista tietoa, käytännön esimerkkejä, uusia työkaluja ja koulutusta. Varsinkin vertaistuki on koettu hyödylliseksi, joten runsaasti avointa keskustelua ja kokemusten jakamista tarvitaan.

Digimuutoksessa tarvitsemme ennen kaikkea toisiamme. Tehdään yhdessä hyvästä verkostosta vielä parempi.