Hallitus julkisti 17.2 toimenpideohjelman kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Toimenpideohjelma liittyy hallituksen kärkihankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää julkisen talouden kustannuksia 1 miljardilla eurolla. Samalla hallitus totesi, että jatkossa tarkastellaan myös, miten digitalisaation hyödyntämisellä saavutetaan säästöjä julkishallintoon.

Tulevassa työssä hallituksen tulisi ottaa kaksi uutta näkökulmaa jatkotyöhön koskien julkishallinnon digitalisoimista:

  1. Kansainvälinen benchmarktieto vahvemmin päätöksenteon pohjaksi
  2. Ja nopeilla liikkeillä hyvät käytänteet toimeen Suomessa

Eri Euroopan maissa on meneillään paljon hyviä hankkeita koskien julkishallinnon digitalisaatiota. Suomessa on puhuttu viime aikoina lähinnä Virosta ja Viron sähköisten palveluiden väylästä, X-roadista. Kannattaa kuitenkin katsoa muuallekin kuin Suomenlahden eteläpuolelle. Nostan esimerkkeinä Iso-Britannian ja Ruotsin. Molemmissa maissa digitalisaatio on otettu vahvaksi hallituksen agendalle ja toimia johdetaan keskitetysti.

Iso-Britannian hallitus on palkannut ”iskuryhmän” viemään eteenpäin julkishallinnon digihankkeita suoraan hallituksen alaisuudessa. Yksi esimerkki uudistuksista on avoin tietopankki www.gov.uk/performance/services, jossa julkaistaan julkisten palveluiden kustannuksia per suorite. Suomen pitäisi ottaa tästä mallia kun mietitään, millä tavalla julkisten palveluiden kustannuksia avataan kansalaisten tietoon. Meillä VM aikoo sälyttää tämän jo kolmessa hallitusohjelmassa olleen tavoitteen Tilastokeskuksen vastuulle – Iso-Britannian malli olisi nopeampi tie!

Ruotsissa taas hallitus on koonnut yhteen tietokantaan kaikki toimet ja hankkeet, joita yhteiskunnassa tehdään koskien julkista sektoria ja digitalisaatiota. Toimia koordinoi hallituksen alainen ”Digitaliseringskomissionen”, jonka sivustolta http://digitalasverige.se/ voi löytää kaiken tiedon loogisesti. Tällä tavoin vältetään se, että useat tahot tekevät samankaltaista, päällekkäistä kehitystyötä. Resursseja voidaan kohdentaa järkevästi ja digitalisaatiohankkeista saa ajantasaista tietoa.

Suomessa on hallituksella käynnissä useita digihankkeita eri ministeriöissä. Länsinaapurin malli auttaisi varmasti koko suomalaista yhteiskuntaa kokonaiskuvan hahmottamisessa.

 

Hallituksen toimenpideohjelma kuntien hallinnon keventämiseksi