Työelämässä vallitsevat nyt työntekijän markkinat. Kaikki työnantajat haluavat parhaat työntekijät, heidät joilla on osaamista. Jotta osaaminen tosiasiassa saadaan työnantajan käyttöön, tulee työntekijän olla motivoitunut ja sitoutunut. Yksi suurimmista haasteista luovan työn johtamisessa on motivaation ja sitoutumisen synnyttäminen ja ylläpitäminen.

Eli miten?

Ensimmäisenä on tunnistettava, että johtaminen on jo muuttunut. Etenkin luovan työn yhteisöä johdetaan laivasta, ei rannalta huutamalla. Tulee laittaa itsensä likoon, olla läsnä. Tiedon panttaamiseen perustuva hierarkia ei enää toimi, sillä se ei herätä kunnioitusta. Avoimuus, osaaminen ja inhimillisyys sen sijaan vakuuttavat. Työntekijöiltä voi odottaa täyttä sitoutumista vain, kun näyttää itse oman sitoutumisensa yhteiseen työhön.

Toiseksi tulee tiedostaa, että luovat työntekijät haluavat tehdä merkityksellisiä asioita. Olla aktiivinen osa tarinaa, jolla on väliä. Jokainen menestyvä organisaatio tarvitsee siis omat tarinansa. Ketä olemme, mitä olemme tehneet ja mitä tulemme tekemään? Tarinoille on tilausta: tietoa on ajassamme tarjolla valtavasti, mutta samaan aikaan suuret tarinat tuntuvat kuolleen. Uuden ajan luovan ammattilaisen laitettava itsensä täysillä peliin. Hänen on valjastettava työn oma intohimonsa, jotta työn laatu on korkealla tasolla.

Tarinat liittyvät läheisesti arvoihin. Ideanissa ajatellaan, ettei yrityksillä itsellään voi lähtökohtaisesti olla mitään arvoja, koska arvot kuuluvat ihmisen ja yksilön ajatteluun. Ylhäältä alaspäin tapahtuva, hierarkian mukainen yhteisten arvojen jalkauttaminen ei tuntunut meistä luontevalta. Sen sijaan tutkimme 250 yhteisömme jäsenen arvokäsityksiä ja työstimme niistä yhteiset arvot.

Kolmanneksi, työyhteisöllä sosiaalisena ympäristönä on valtavasti merkitystä. Tehokkaan ja tuottavan työympäristön luomiselle ei ole reseptiä, mutta kokemuksen mukaan luottamukselliset ja toimivat ihmissuhteet vaikuttavat siihen merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan hyvää johtamista on toiminta, joka luo edellytykset motivaatiolle ja sitoutumiselle, ja joka onnistuu suuntaamaan työntekijän oman intohimon yhteisen työn eteen. Johtaja – olipa tämän yrityksen tai yksittäisen projektin vetäjä – tehtävä on lisäksi varmistaa, että olosuhteista riippumatta työ saadaan valmiiksi. Kurinalaisuus onkin erittäin tärkeää myös luovassa työssä. Johtaminen on työntekijän auttamista itsensä kontrolloimisessa. Ja itsensä kontrolloinnissa taas tarinat ovat tärkeässä roolissa. Kun työntekijä tekee työtä tärkeäksi mieltämänsä tavoitteen eteen, kurinalaisuus syntyy työntekijästä itsestään.

Tämä blogi on osa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Tulevaisuuden johtajuus -kirjoitussarjaa. Lue myös Mikko-Pekka Hanskin essee Luovuuden johtaminen on itsekurin tukemista.

Sarjan pääsivulle pääset tästä Tulevaisuuden johtajuus.

Kirjoitussarjan kuvat: Aleksi Poutanen.

Mikko-Pekka Hanski

Luokanopettaja, jonka työ on ollut designyhtiö Idean. Tehtävänä teknologian taivuttaminen ihmiselle sopivaan muotoon.