Modernin vaikuttajaviestinnän ABC – OPn tapa toimia

Yrityksiä ei positioida vain suhteessa kilpailijoihin, vaan osaksi yhteiskuntaa. Avoimuus ja luottamus ovat keskeisiä arvoja, joiden pohjalle yrityksen maine rakentuu. Arvolupaus on lunastettava joka päivä ja tämä tarkoittaa uutta toimintatapaa yhteiskunnalliselle dialogille digitalisoituvassa maailmassa.

Kautta aikojen osuuspankit ovat olleet keskeinen osa kyliä, kuntia ja kaupunkeja. Osuuspankkilaiset ovat olleet kaikille tuttuja hahmoja ja pankkikonttorit puolestaan ovat olleet tapaamispaikkoja, joissa on ratkottu yhteisölle tärkeitä asioita sekä jaettu tunnelmia ja tulevaisuuden näkymiä. Näin haluamme toimia myös tässä globalisaation ja digitalisaation myllertämässä maailmassa.

Me OPlla edistämme vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Liiketoiminnan lisäksi meillä on vahva yhteisöllinen rooli.

Tämä perustehtävämme ohjaa myös vaikuttajaviestintäämme, jota teemme modernin maailman ehdoilla – sekä fyysisissä kohtaamisissa että digitaalisilla alustoilla.

Yhteiskunnallista vaikuttajaviestintää tekevä yritys nojautuu digiaikana seuraaviin lähtökohtiin:

1. Elämme ja hengitämme samassa tahdissa toimintaympäristön kanssa. Moderni vaikuttajaviestintä onnistuu vain, jos on aidosti läsnä toimintaympäristössä, kuuntelee ihmisten ajatuksia sekä hiljaisia ja voimakkaita signaaleja, ja uskaltaa tehdä rohkeita avauksia silloin, kun suomalainen hyvinvointi sitä edellyttää. Kirkkaana mielessä pitää toki olla se, miksi me olemme olemassa, mitä me teemme ja mihin meillä on vaikutusta.

2. Muistamme, että me kaikki olemme vaikuttajia siinä missä viestijöitäkin. Vaikuttajaviestinnän pitää olla ratkaisukeskeistä, kiinnostavaa, ymmärrettävää ja kohderyhmäkohtaisesti mietittyä. Paras lopputulos syntyy, kun yhdistetään asia- ja viestintäosaaminen. Siksi vaikuttajaviestintä ei ole missään nimessä vain vaikuttajaviestintä- ja edunvalvontatiimin asia, vaan mukaan tekemiseen tarvitaan ihmisiä eri puolilta yritystä.

Vaikuttajaviestinnän ammattilaisten tehtävä on sitten vahvistaa näiden ihmisten osaamista yhteiskunnallisen viestinnän saralla. Yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa jaetaan tietoa ja opitaan toisilta, mahdollistaa onnistuneen vaikuttajaviestinnän.

3. Ytimessä avoin ja rakentava vuoropuhelu sekä käytännön teot. Vaikuttajaviestinnän tekijöiden pitää kuunnella ja käydä keskustelua kaikissa niissä kanavissa, joissa yhteiskunnallista keskustelua käydään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ollaan siellä, missä ihmiset ovat. Digitaalisten kohtaamispaikkojen merkitys kasvaa koko ajan. Paikkansa on toki myös täsmällisellä vaikuttamistyöllä, mutta entistä enemmän asioihin vaikutetaan kaikille avoimilla keskusteluareenoilla.

Lisäksi maailmassa, jossa kuka vain voi sanoa mitä vain, suureen rooliin nousevat käytännön teot. Myös vaikuttajaviestintä ammentaa sisältönsä niistä. Vaikuttajaviestintä tehdään todeksi kaikilla niillä ratkaisuilla, toimenpiteillä ja teoilla, joita olemme käytännössä tehneet.

Loppujen lopuksi moderni vaikuttajaviestintä on hyvin pitkälti sitä, mitä me OPlla olemme tottuneet tekemään kautta historian: olemme aktiivisesti läsnä toimintaympäristössämme, tunnemme siellä toimivat ihmiset ja heidän tarpeensa, haemme ratkaisuja ongelmiin ja rakennamme mahdollisuuksia yhteisöllemme sekä koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Ja tämä kaikki on onneksemme mahdollista viestiä avoimesti modernin viestinnän kanavissa.

Tuomas Telkkä

Tuomas Telkkä toimii yhteiskuntasuhdepäällikkönä OP:lla. Hän vastaa OPn vaikuttajaviestinnän ja yhteiskuntasuhteiden kehittämisestä. Yhteiskunnallista taustaa niin päättäjänä kuin järjestötyökokemuksen kautta omaava Tuomas on kova penkkiurheilija, SaiPa-fani. Tuomas on kotoisin Lappeenrannasta ja tämä tulee esille sekä OPlla Vallilassa että sidosryhmätilaisuuksissa mie ja sie –murteesta.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.