Blogi

Työvoima ei riitä

Suomen väestö ikääntyy. Siksi entistä useampi työikäinen pitää saada töihin. Muuten verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja. Julkisessa keskustelussa on yleensä keskitytty miettimään mistä löytyvät tarvittavat työpaikat, mutta suurempi kysymys on mistä löytyy työpaikkoihin tekijät. Optimistisella kehityksellä työvoiman ulkopuolelta voidaan työmarkkinoille saada noin 8 000 henkilöä vuodessa.

Työvoiman saatavuudesta on huolehdittava

Yhteiskunnan rakenteiden korjaamiseen on yksi erittäin hyvin toimiva lääke: työssäkäyvien määrän lisääminen. Jotta työssäkäyviä ihmisiä olisi tulevaisuudessa tarpeeksi, monen asian pitäisi muuttua mm. koulutuspolitiikassa. Työperäinen maahanmuutto on koulutustakin nopeampi ja tehokkaampi tapa lisätä ammattitaitoisten työssäkäyvien ihmisten määrää Suomessa. Tarvitsemme ennen kaikkea osaajia: yksi asiantuntijatehtävä generoi keskimäärin vähintään kaksi matalamman tuottavuuden työpaikkaa.

Talouden hätävara on jo käytössä

Mitä luultavimmin nykyisestä talouskasvusta ei ehditä Suomessa kovin montaa vuotta nauttia. Näin uskoo enemmistö suomalaisista ekonomisteista. Seuraava taantuma kohdataan varsin haastavista lähtökohdista. Finanssi- ja rahapolitiikan liikkumavara on vähissä, joten tulevaan pitää varautua toteuttamalla rakenteellisia uudistuksia ja ennen kaikkea pitämällä hyvää huolta Suomen kilpailukyvystä.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Luetuimmat