Palvelualoilla on työllisyyspotentiaalia

Paltan 23. helmikuuta julkaistussa suhdannekatsauksessa arvioitiin yksityisille palvelutoimialoille syntyneen 6 600 uutta työpaikkaa vuonna 2015. Valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt nuoriin pk-yrityksiin. Määrä on merkittävä ottaen huomioon yleisen taloustilanteen Suomessa. Olemme pitkittyneen taantuman vankeja ja toiveet talouden käänteestä eivät ole toteutuneet. Uskallamme kuitenkin sanoa, että varovaisia ennusmerkkejä on havaittavissa.

Palveluyritysten myynti- ja henkilöstöodotukset ovat kasvussa. Odotukset ovat parantuneet tasaisesti koko viime vuoden ajan. Myös luottamusindikaattorien henkilöstöodotukset nousivat pitkästä aikaa plussan puolelle. Indikaattorit heijastelevat enemmän keskisuurten ja suurten yritysten tunnelmia. Tämä on tärkeä huomio, sillä jos niiden työllistämiskyky paranee, palvelualojen työllisyydessä voi tapahtua paljonkin hyvää. Tähän mennessä työpaikoista valtaosa on syntynyt pk-sektorille.

Valmisteilla olevien yhteiskunnallisten uudistusten läpivieminen edesauttaisi osaltaan odotusten toteutumista kasvuksi ja työpaikoiksi. Yksi tällainen uudistus on työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannusteiden parantaminen.

Kannusteiden kehittäminen lisäisi myös palvelualojen mahdollisuuksia työllistää. Työllisyyden koheneminen parantaisi palvelualojen ja koko talouden näkymiä merkittävästi. Suomessa avointen työpaikkojen määrä on kasvanut yhtä aikaa työttömyyden kanssa. Keskimääräiset työpaikkojen avoinnaoloajat ovat TEM:n tilastoissa kasvaneet kaikilla palvelualoilla.

Odotamme hallitukselta suunniteltujen toimien toteuttamista. Hallitusohjelman mukaisten työllisyysuudistusten läpivienti voi osaltaan auttaa palvelualojen kasvuodotusten toteutumista. Jos uudistukset saadaan vietyä maaliin ja positiivinen vire jatkumaan, palvelualoille syntyvien työpaikkojen määrä vuonna 2016 voi olla parhaimmassa tapauksessa viisinumeroinen.

160225_01_avoinnaoloajat
TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen täyttämiseen vaadittava aika on pidentynyt kaikilla palvelualoilla.
160225_01_tyottomat_ja_avoimet_tyopaikat
Työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen määrän yhtäaikainen kasvu kielii työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista.

Tuomas Telkkä

Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka

Tuomas Telkkä on Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija. Tuomaksen kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa palvelutalous ja yhteiskunnan rakennemuutokset. Asiantuntijana hän on erikoistunut mm. digitalisaatiokysymyksiin, hankinta- ja kilpailuasioihin sekä koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

PALTA ry budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuude...

Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.