Paltan 23. helmikuuta julkaistussa suhdannekatsauksessa arvioitiin yksityisille palvelutoimialoille syntyneen 6 600 uutta työpaikkaa vuonna 2015. Valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt nuoriin pk-yrityksiin. Määrä on merkittävä ottaen huomioon yleisen taloustilanteen Suomessa. Olemme pitkittyneen taantuman vankeja ja toiveet talouden käänteestä eivät ole toteutuneet. Uskallamme kuitenkin sanoa, että varovaisia ennusmerkkejä on havaittavissa.

Palveluyritysten myynti- ja henkilöstöodotukset ovat kasvussa. Odotukset ovat parantuneet tasaisesti koko viime vuoden ajan. Myös luottamusindikaattorien henkilöstöodotukset nousivat pitkästä aikaa plussan puolelle. Indikaattorit heijastelevat enemmän keskisuurten ja suurten yritysten tunnelmia. Tämä on tärkeä huomio, sillä jos niiden työllistämiskyky paranee, palvelualojen työllisyydessä voi tapahtua paljonkin hyvää. Tähän mennessä työpaikoista valtaosa on syntynyt pk-sektorille.

Valmisteilla olevien yhteiskunnallisten uudistusten läpivieminen edesauttaisi osaltaan odotusten toteutumista kasvuksi ja työpaikoiksi. Yksi tällainen uudistus on työn vastaanottamisen ja tarjoamisen kannusteiden parantaminen.

Kannusteiden kehittäminen lisäisi myös palvelualojen mahdollisuuksia työllistää. Työllisyyden koheneminen parantaisi palvelualojen ja koko talouden näkymiä merkittävästi. Suomessa avointen työpaikkojen määrä on kasvanut yhtä aikaa työttömyyden kanssa. Keskimääräiset työpaikkojen avoinnaoloajat ovat TEM:n tilastoissa kasvaneet kaikilla palvelualoilla.

Odotamme hallitukselta suunniteltujen toimien toteuttamista. Hallitusohjelman mukaisten työllisyysuudistusten läpivienti voi osaltaan auttaa palvelualojen kasvuodotusten toteutumista. Jos uudistukset saadaan vietyä maaliin ja positiivinen vire jatkumaan, palvelualoille syntyvien työpaikkojen määrä vuonna 2016 voi olla parhaimmassa tapauksessa viisinumeroinen.

160225_01_avoinnaoloajat
TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen täyttämiseen vaadittava aika on pidentynyt kaikilla palvelualoilla.
160225_01_tyottomat_ja_avoimet_tyopaikat
Työttömien työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen määrän yhtäaikainen kasvu kielii työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista.