Elämme historian suurinta työn murrosta, mutta osaammeko reagoida muutokseen riittävän nopeasti?

Työn vastaanottamisen kannustinloukut ovat ilmeiset ja korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudulla. Vuoteen 2012 verrattuna TE-toimistojen avoimien työpaikkojen täyttymisajat ovat tuplaantuneet samalla kun työttömien määrä on kasvanut hurjiin lukuihin. Kysymys ei ole siitä, etteikö avoimia työpaikkoja olisi. Alkuvuoden aikana TE-toimistoihin ilmoitettiin lähes yhtä paljon uusia avoimia työpaikoja kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2007. Lisäksi yli kolmannes kasvavista palveluyrityksistä ilmoittaa kokevansa merkittäviä rekrytointiongelmia.

Suomalaisen työllisyyden hasteena on työvoiman poikkeuksellisen vähäinen liikkuvuus. Kokemus on osoittanut, että on helpompaa saada työvoimaa Euroopasta pääkaupunkiseudulle kuin työttömyydestä kärsiviltä alueilta Suomesta. Maan hallituksen toimet työttömyysturvan uudistuksista ja työn vastaanottovelvollisuuksien tiukennuksista sekä ammatillisen ja maantietteellisen liikkuvuuden lisäämiseksi ovatkin todella tarpeen.

Kehitysvastuuta ei kuitenkaan pitäsi sysätä alueellisille TE-toimistoille, sillä ongelma on valtakunnallinen. Uusia osaamistarpeita ja  työmarkkinoita tulisi tarkastella kokonaisuutena, sillä aikaa ei yksinkertaisesti ole hukattavana selvityksiin tai hallintokuluja aiheuttaviin pieniin alueellisiin kokeiluihin, jotka uhkaavat jäädä koskemaan vain marginaaliryhmiä. Sen sijaan hallituksen kehysriihen 2016 yhteydessä tekemä periaatelinjaus TE-toimistojen ja yksityisen henkilöstöpalveluyritysten yhteistyön tiivistämisestä on erittäin toivottava ja uusia mahdollisuuksia tarjoava.

Työnvälityksen digitalisoinnissa on valtava, vielä käyttämätön potentiaali, ja tähän henkilöstöpalveluyritykset voivat tuoda uusia, markkinaehtoisia avauksia. Tuoreena esimerkkinä tästä on nuorille suunnattu valtakunnallinen pikaduuni-palvelu. Digitaalisen prosessin lisäksi henkilöstöpalveluyritysten lisäarvo konnkretisoituu tehokkaissa arviointiprosseissa, yksilölllisessä palvelussa, yritysyhteyksissä ja valtakunnallisissia verkostoissa.

Digitaaliset välityspalvelut ovat todistaneet toimivuutensa asunnonvälityksessä ja jopa kumppanin etsimisessä – miksi sellainen ei toimisi myös työnvälityksessä? Yhdistämällä luvanvaraisesti TE-toimistojen hallussa olevat työttömien työnhakijoiden ja yksityisten henkilöstöpalveluyritysten työvoimaa tarvitsevien yritysten tiedot, voitaisiin kehittää  koko kansan LinkedIn tai työnvälityksen Tinder.