Miksi koemme työnteon tärkeäksi?

Useimpien meistä pitää elättää itsemme ja perheemme, se on selvä, mutta pelkkä hengissä selviytyminen ei tänä päivänä motivoi yksilöitä, jotka pitävät hyvinvointiyhteiskuntaa asioiden luonnollisena tilana. Jos yksilöä ei kannusta pakko tai pelko, mikä sitten?

Väitän, että työn itseisarvon on korvannut tarkoitus. Tässä ajassa työtä tehdään omaa selviytymistä suuremman tavoitteen saavuttamiseksi. Työn sisältö voi uusi tai se voi olla jopa lähes sama kuin aina ennenkin, mutta into työn tekemiseen tulee yhteisen työn tarkoituksen kautta.

Tällä hetkellä organisaatiot muuttuvat koko ajan dynaamisemmiksi. Erilaisten osaajien kirjo ja tarve kasvavat, ja aivan kaikilta vaaditaan entistä enemmän ketteryyttä. On opittava uusia taitoja osana normaalia työroolia, sopeuduttava uusiin työn tekemisen tapoihin. Entistä enemmän projekteihin jäsentyvä uusi työ haastaa sekä vanhan tavan työskennellä että johtaa.

Työelämä on vaativaa. Vaikka yhä useammin mitataan ja seurataan työssä käytetyn ajan sijaan aikaansaannosta se ei tarkoita, ettei työn tekemiseen mene aikaa. Olemme kaikki aika kovilla.

Yhteisen tarkoituksen lisäksi yksilöä motivoivat hänen henkilökohtaiset tavoitteensa. On johtajan tehtävä tunnistaa ne ja tukea yksilöä hänen omalla polullaan. Uudenkaan ajan johtaminen ei edellytä yli-ihmisiä. Sellaisia ei ole olemassakaan. Sen sijaan uusi johtaminen on yhteispeliä: On erittäin tärkeää, että yksilön osaamisen tukena toimiva johtaja on aidosti kiinnostunut ihmisestä. Miten juuri sinä muutut ja kehityt? Miten me voimme auttaa sinua?

Parasta on, jos yksilö pystyy johtamaan omaa työtään. Uuden johtamisen mallin tavoite on juuri se, että yksilö tekee itse työtään koskevat päätökset. Työympäristöä on muokattava itsensä johtamisen mahdollistavaksi. Tämä koskee niin yksilön työympäristöä kuin organisaation johtamiskulttuuria. Muutoksen myötä yksilö kuluttaa johtamista sen passiivisena kohteena olemisen sijaan.

Ilman merkityksellisyyden kokemusta ei työntekijä innostu ja sitoudu työhön tavalla, jota vaaditaan. Ilman henkilökohtaisen kasvun mahdollisuutta hyvä työntekijä hakeutuu ennen pitkää paikkaan, jossa voi kasvaa toivomallaan tavalla. Suurikin työmäärä on ok, jos työllä on tarkoitus ja oma polku eteenpäin mielekäs.

Yrityksen yhteinen tavoite, työn tarkoitus, kantaa yritystä asiakkaiden silmissä siinä missä se motivoi ja innostaa työntekijöitä. Yritys jolla ei ole aitoa tehtävää, on ontto.

Miksi Sinun organisaatiosi on olemassa? Minkä tavoitteen eteen työntekijäsi työskentelevät?

 

Tämä blogi on osa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n Tulevaisuuden johtajuus -kirjoitussarjaa.

Lue Mikko Kuitusen essee Uusi johtaminen on esteiden poistamista.

Sarjan pääsivulle pääset tästä Tulevaisuuden johtajuus.

Mikko Kuitunen

Vincit Oy:n perustaja ja ohjelmistokehitysliiketoiminnan vetäjä