”Kiire ei välity puhelimessa!” Näin totesi minulle eräs tuttu tuotantojohtaja 90-luvulla ja halusi tavata kriittisen toimittajansa henkilökohtaisesti. Väitteessä on vinha perä – puhelin syöttää vastaanottajalleen kuulopuhetta.

Puhelimessa kerrottu viesti jää helposti pelkistetyksi silloin, kun haluaa välittää motivaationsa ja saada vastapuolen sisäistämään asiansa tärkeyden. Tärkeän viestin välittämiseen kannattaakin ottaa käyttöön puhelinta järeämmät keinot, sillä hyvä viesti konkretisoi, suhteuttaa, painottaa ja vielä kertaa ydinasian tärkeyden.

Digiaika on tuonut viestinvälitykseen uusia viestivälineitä ja niitä käytetään myös julkisten Team Finland -palveluiden saavuttamisessa. Asioita ei tarvitse enää saattaa vireille soittamalla, (sähkö-)postilla tai menemällä virkamiehen puheille. Jokseenkin kaikki Team Finland -palvelukuvaukset, ehdot ja hakemuslomakkeet löytyvät nykyään sähköisinä.

Team Finlandin tunnustelupalvelu avaa yhteyden oikeisiin asiantuntijoihin

Team Finlandin sähköinen tunnustelupalvelu avaa yhteyden oikeisiin asiantuntijoihin, vaikkei vielä tietäisi minkä niminen palvelu tai organisaatio voisi omaan tarpeeseen parhaiten vastata. Syöttämiesi tietojen perusteella Team Finland etsii verkostostaan yritystäsi parhaiten palvelevat asiantuntijat ja palvelut. Tunnustelupalveluun kuuluu viikon mittainen palvelulupaus. Tutustu tunnustelupalveluun täällä

Mitä etuja tunnustelupalvelusta on? Tunnustelulomake ei ole hissipuhe. Asiakas saa valmistella ja työstää esitettävän asiansa rauhassa sähköiseen muotoon. Kysymykset eivät tule yllättäen ja spontaanina, kuten puhelimessa tai tapaamisessa, niihin saa tutustua omassa tahdissa. Oman yrityksen tiedot voi tarkistaa ja vastausta työstää huolella. Sekin on asiakkaan etu, että tunnustelun vastaanottaja ehtii paneutua asiaan ja tehdä oman työnsä edellyttämän analysoinnin huolella.

Entä mitä asioita tunnustelupalvelun sähköisille virkailijoille tulee syöttää? Onko olemassa taikasanoja, joilla Team Finland -palvelut varmimmin avautuvat?

Team Finland -palveluiden luonteeseen kuuluu asiakasyritysten kansainvälinen kasvutavoite, niinpä tunnustelukysymyksissäkin keskitytään niihin. Sen lisäksi tunnustellaan seikkoja, jotka tukevat tavoitteiden realistisuutta ja toteutumismahdollisuuksia sekä riskiä: liikeideaa ja osaamista, henkilöresursseja ja taloutta, markkinatuntemusta ja – kokemuksia, sekä kilpailuetua, visiota ja suunnitelmia. Tällaisia taikasanoja löytyy suoraan tunnustelupalvelusta. Niitä kannattaa avata tunnusteluun.

Entä onko toimialoilla väliä? Ovatko kaikki alat samalla viivalla? Team Finland -palvelut on tarkoitettu kaikkien alojen yrityksille, mutta varmasti on eroja siinä, minkälaisia palveluita kullakin toimialalla tarvitaan. Tunnustelun kautta osumatarkkuus saatavilla oleviin palveluihin kasvaa.

Mahtaako kiire välittyä tänään puhelimessa paremmin kuin 20 vuotta sitten? Ehkä, mutta kiireenkin keskellä tärkeille asioille kannattaa varata aikansa ja tärkeille viesteille vahva sisältö. Menestystä!

*******************************************************

Team Finland lyhyesti

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Yrityksen kansainvälistymisen tarpeisiin kootaan räätälöity palvelukokonaisuus verkoston toimijoiden tarjoamista palveluista.
Verkostoon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland (entiset Finpro ja Tekes), Finnvera, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus), ELY-keskukset, Patentti- ja rekisterihallitus, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Finnfund, Finnpartnership sekä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit.
Tunnustelupalvelun avulla pääset alkuun – tutustu palveluun täällä. Antamiesi tietojen perusteella Team Finland etsii verkostostaan yritystäsi parhaiten palvelevat asiantuntijat ja palvelut.
Team Finlandin nettisivut täällä.

Henri Molander

Henri Molander

Team Finlandin kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori (Uudenmaan ELY-keskus).

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.