Piilaakso on paikka, jossa teknologiamurroksen tulevaisuus näyttäytyy ensimmäisenä. Suomen keskeisimpien työmarkkinajärjestöjen johtajat kävivät Sitran johdolla tutustumassa digimurroksen tilannekuvaan Piilaaksossa.

Vauhdilla kasvava tieto- ja tiedonsiirtokapasiteetti, ohjelmistokehitys ja mobiilit ratkaisut ovat luoneet aivan uudella tavalla skaalautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Yrityksen menestyksen raaka-aine on data. Lohkoketju-teknologia muuttaa toimitusketjut ja hävittää välittäjäorganisaatioiden tarpeen. Myös suhde omistamiseen muuttuu, kun tavaran ja omistamisen sijaan maksetaan palvelujen käytöstä.

Toistaiseksi digitaloutta hallitsevat suurin amerikkalaiset jätit kuten Google, Facebook, IBM, Apple tai Amazon. Digitalous on kuitenkin mahdollisuus myös pienille, sillä liiketoiminnan alkuun ja kasvuun ei välttämättä tarvita enää suuria investointeja. Pilvipalvelujen kautta myös pienille startup-yrityksille aukeaa pääsy rajattomaan ja edulliseen it-infraan. Tästä hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa pelialalta tai mobiilisovelluksia tekevistä startupeista.

Asiakaskokemus ratkaisee voittajat

Piilaakson vierailu vahvisti käsitystä siitä, että digitalouden keskiössä on asiakaskokemus. Suunnannäyttäjille digitalisaatio ei ole vain teknologiaa, softaa, dataa ja niiden hyödyntämistä, vaan mitä suuremmassa määrin asiakaskokemusta.

Suomessa digikehityksen pääfokus on Paltan tutkimuksen mukaan vielä prosesseissa, tehokkuudessa ja tarjooman kehittämisessä. Vain 10 prosenttia palveluyrityksistä ilmoittaa suuntaavansa digipanokset asiakaskokemukseen. Piilaakso muistutti, että digipalvelujen menestystarinat syntyvät parhaasta asiakaskokemuksista, eivät itsepalvelun fiiliksestä!

Työelämän digimurros on positiivinen mahdollisuus

Piilaakson tämän hetken kuumin sana on virtuaalinen todellisuus ja lisätty todellisuus. Kun käyttöliittymät yksinkertaistuvat, tuetun todellisuuden ja keinoälyn sovelluskohteet kasvavat räjähdysmäisesti. Digikehitys on edennyt ohjelmista ja laitteista palveluihin ja kognitiivisiin ratkaisuihin. Tämän myötä big data ja algoritmit muodostavat uuden tulokulman myös kaikkien alojen työn tekemiseen.  

Suomen digikeskustelussa korostuu usein pelko työpaikkojen menetyksestä. Piilaakson viesti oli kuitenkin selvä. Parhaimmillaan keinoälysovellukset ovat ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta. Keinoäly ja lisätty todellisuus ovat ennen kaikkea positiivinen mahdollisuus, lisäresurssi ja työn mielekkyyden, kasvun ja tuottavuuden generaattori.

Esimerkiksi IBM:n Watson-keinoälysovellus tekee lääketieteelliset diagnoosit keskimääräistä lääkäriä nopeammin ja luotettavammin. Samalla vähennetään turhia laboratoriotutkimuksia, nopeutetaan hoitoon pääsyä ja parannetaan hoitotuloksia.

Piilaakso ei ole paikka vaan tapa ajatella

Piilaakso on uuden teknologian keskittymänä vertaansa vailla. Siellä yhdistyvät neljän yliopiston, tutkimuslaitosten, pääomasijoittajien ja kasvunälkäisten yritysten tavoitteet. Yritysostot, disrupitio ja jakamistalouden kulttuuri ovat arkipäivää. Teknologiakehitys tapahtuu ketterien kokeilujen kautta. Menestyvien Piilaakso ei ole vain paikka vaan ”mindset” – tapa suhtautua innovointiin, yrittäjyyteen, riskinottoon ja kasvunälkään.

Piilaakson työntekijät ovat kansainvälisiä huippuja. Startupien perustajista 60 prosenttia on muita kuin amerikkalaisia. Työnantajat kilpailevat työntekijöistä erilaisilla ”oheispalveluilla” – on ruokatarjoilua, maksuttomia työmatkakuljetuksia ja happy hour-tapahtumia koko perheelle. Tavoite on, että työnantajan brändi on myös työntekijöiden arvoasteikossa ykkössijalla.

Vaikka organisaatiokulttuurit korostavat itseohjautuvuutta, vapautta ja luovuutta, on tavoitteellisuus ja arviointi poikkeuksellisen tiivistä. Kehityskeskusteluja käydään jopa kuukausittain. Jos sovituista tavoitteista ollaan jäämässä jälkeen, tilanteeseen puututaan välittömästi. Ovi käy myös ulos.

Sotilastarkoituksiin tehtävä tuotekehitys ja puolustusministeriön hankinnat ovat olleet alusta saakka tärkeä osa Piilaakson innovointia. Militääribudjettien avulla on vauhditettu uusien teknologioiden kehitystyötä, tarjottu kokeilualusta ja ensimmäinen referenssi. Syytä onkin kysyä, voisiko Suomen noin 35 miljardin euron julkisista hankintoja hyödyntää tehokkaammin innovaatiopolitiikan työvälineenä?

Entä sitten?

Matkalla tuli hyvin selväksi, että tietoon perustuvassa yhteiskunnassa pääoman määritelmä on mietittävä uudestaan. Siinä missä toisille virtuaalitodellisuus, keinoäly, verkkokauppa ja it-sovellukset ovat arkipäivää, on maailmassa vielä 980 milj. lukutaidotonta ja noin puolella väestöstä ei ole pääsyä internetiin. Miten murros hoidetaan mahdollisimman pienin vaurioin? Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.

  • Miten yhdistää menestyvien ja teknologiakehityksestä putoavien maailma?
  • Miten pidetään kaikki mukana? Kenelle kuuluu yhteiskunnallinen vastuu?
  • Miten saadaan Suomen perinteiset yritykset uudistumaan?
  • Miten sääntelyllä vastataan tulevaisuuden tarpeisiin?
  • Mikä on instituutioiden rooli tulevaisuudessa?
  • Miten koulutusta ja koulutusjärjestelmiä tulisi kehittää?
  • Miten vastataan osaamissiirtymään työpaikoilla?
  • Minkälaista tulevaisuuden yhteiskuntaa olemme rakentamassa?

Oma kysymyksensä on myös se, millä strategialla ja minkälaisin resurssein suomalaisten yritysten Piilaaksoyhteyksiä autetaan. Valmisteilla oleva Business Finland -uudistus tulee tarpeeseen, mutta strategisessa pohdinnassa ei saa rajoittua vain TEMin ja ulkoministeriön toimintoihin tai pk-sektoriin. Piilaakson Suomi-strategiassa on huomioitava yhä selkeämmin myös suurten yritysten uudistumistarpeet, yliopistojen kansainvälinen yhteistyö, tutkijavaihto ja startup-palvelut.

Globaalissa taloudessa se mitä Piilaaksossa tapahtuu, vaikuttaa myös Suomen menestymiseen.