Nuoret äidit ovat poissa työmarkkinoilta kohtuuttoman paljon isiä enemmän. Tämä heikentää naisten työllisyyttä ja urakehitystä. Viimeisimpänä asian toi esiin keskustalaiseksi mielletty PTT. Sipilän hallituksella ei ole kuitenkaan ollut rohkeutta puuttua kotihoidontukeen tai perhevapaiden käyttöön.

Jään vuodenvaihteesta perhevapaalle loppukesään asti. Suurimman osan perhevapaasta olen hoitovapaalla, jolta maksetaan kotihoidontukea. Kotihoidontuki on suuruudeltaan murto-osa vanhempainpäivärahasta, omalla kohdallani verojen jälkeen noin 400 €/kk. Hoitovapaajärjestelmä takaa kotihoidontuen siihen asti, että lapsi täyttää kolme vuotta. Edellisen perhevapaani perusteella minun on myönnettävä, ettei töihin paluu ollut puolenkaan vuoden poissaolon jälkeen täysin kivutonta. Useamman vuoden poissaololla on jo merkittävät vaikutukset henkilön urakehitykseen, tuloihin ja eläkekertymään.

Ongelmaa suurentaa se, että perhevapaat jakautuvat Suomessa niin epätasaisesti. KELAn mukaan vanhempainpäivärahapäivistä äidit käyttävät 90 prosenttia ja kotihoidontuista 93 prosenttia maksetaan äideille. THL:n mukaan äidit ansaitsevat kaksi vuotta alittavan perhevapaan jälkeen 8–11 prosenttia vähemmän ja yli kahden vuoden vapaan jälkeen lähes 19 prosenttia vähemmän kuin lapsettomat naiset.

Väestön ikääntyessä on entistä tärkeämpää, että mahdollisimman moni työikäinen on töissä. Viimeisimpänä nuorten naisten työllisyydestä ilmaisi huolensa Pellervon taloustutkimus PTT: ”Nuorten naisten, heikosti koulutettujen nuorten miesten, työuran loppupuolella olevien ja maahanmuuttajien työllisyysaste on keskimääräistä heikompi. Näitä ryhmiä tukemalla voidaan saada aikaan suuri parannus työllisyydessä.”

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on pyrkinyt tekemään rohkeita uudistuksia. Uudistusten lisäksi julkisia menoja supistetaan leikkaamalla muun muassa Tekesin tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksesta sekä opetuksesta, tieteestä ja koulutuksesta. Hallituksella ei ole kuitenkaan ollut rohkeutta lyhentää kotihoidontukea tai puuttua muutoin perhevapaiden jakautumiseen.

Kuva 1: 25–44 -vuotiaiden naisten työllisyysaste on huomattavasti miehiä matalampi. Muutoin ero on 4,4 prosenttiyksikköä naisten eduksi. Kuvassa miesten ja naisten työllisyysaste ikäluokittain vuonna 2015.

kuvaaja-23-9-16