Yhdysvaltain talouskasvu on perustunut maahanmuuttoon, vapaakauppaan ja työmarkkinoiden dynaamisuuteen. Trumpin kampanjalupauksien toteuttaminen vaurioittaisi kaikkia näitä peruspilareita. Talouskasvun hidastuminen USA:ssa heikentäisi myös Suomen viennin näkymiä.

USA:n vaalitulos ja Donald Trumpin valinta presidentiksi voivat muuttaa USA:n politiikkaa merkittävästi. Republikaaneilla on nyt hallussaan kongressin ala- ja ylähuoneet sekä presidenttiys. Vallan keskittyminen todennäköisesti tehostaa lainsäädäntötyötä ja konservatiivien poliittiset tavoitteet edistyvät.

”Niinkin odottamatonta tapahtumaa kuin Donald Trumpin valintaa USA:n presidentiksi ei voi enää pitää mahdottomana. Trumpin presidenttiyden vaikutukset maailmantalouteen ja -politiikkaan olisivat epäsuotuisia.”

Palvelujen suhdannekatsaus 2/2016 (18.8.2016)

Epävarmuus lisääntyi markkinoilla heti vaalien jälkeen. Se näkyy muun muassa dollarin hienoisena heikkenemisenä. Valuuttakurssin heikkeneminen parantaa USA:n viennin kilpailukykyä, mutta nostaa tuontitavaroiden hintaa ja heikentää siten kuluttajien ostovoimaa.

Trumpin tavoitteista ei liene kenelläkään vielä tässä vaiheessa kovin varmaa tietoa. Muun muassa Helsingin sanomat on uutisoinut Trumpin jo peruneen useita radikaaleimmista kampanjalupauksistaan. Toisaalta yhtä hyvin ne voivat pian nousta taas agendalle.

Donald Trumpin kampanjapuheissa mainituilla toimilla on paljon ristikkäisiä vaikutuksia. Lopputulos riippuu siitä mitkä lupaukset toteutetaan ja missä laajuudessa.
Donald Trumpin kampanjapuheissa mainituilla toimilla on paljon ristikkäisiä vaikutuksia. Lopputulos riippuu siitä mitkä lupaukset toteutetaan ja missä laajuudessa.

Trumpin lupaamat infrastruktuuri-investoinnit ja veronkevennykset voivat nopeuttaa talouskasvua. Järkevät investoinnit parantaisivat maan kasvupotentiaalia ja pitkän aikavälin tuottavuuskasvua. Näin ollen Trumpin uudistuksilla voi olla myös kasvua tukevia vaikutuksia. Ainakin alkuvuosina.

Toisaalta investoinnit on ilmeisesti tarkoitus rahoittaa suurelta osin valtion velkaa kasvattamalla. Velkaantuminen kiihdyttää ajan mittaan inflaatiota ja heikentää kilpailukykyä. Maahanmuuton rajoittaminen taas heikentäisi erityisesti halvan työvoimantarjontaa ja työmarkkinoiden dynamiikkaa. Työvoiman tarjonnan heikkeneminen kiihdyttäisi entisestään inflaatiota ja heikentäisi kilpailukykyä. Vapaakaupan rajoittamisella on niin ikään yksiselitteisen negatiivisia vaikutuksia maailmankauppaan ja talouskasvuun.

Arvaamattomuuden lisääntyminen maailmanpolitiikassa sisältää riskejä, joiden arvioiminen puistattaa. Ympäristölupausten romuttaminen ei keräisi jälkipolvilta kiitoksia.

Oman epävalistuneen arvioni mukaan Trumpin politiikka kiihdyttää alkuun USAn talouskasvua. Erityisesti maahanmuuton ja vapaakaupan rajoittaminen johtavat vääjäämättä ongelmiin vaalikauden loppua kohden. Suomessa mahdollinen viennin heikkeneminen vaikuttaisi eniten kasvukeskusten ulkopuolelle ja korostaisi palvelujen kasvun merkitystä.