Trump heiluttaa talouskasvun peruspilareita

Yhdysvaltain talouskasvu on perustunut maahanmuuttoon, vapaakauppaan ja työmarkkinoiden dynaamisuuteen. Trumpin kampanjalupauksien toteuttaminen vaurioittaisi kaikkia näitä peruspilareita. Talouskasvun hidastuminen USA:ssa heikentäisi myös Suomen viennin näkymiä.

USA:n vaalitulos ja Donald Trumpin valinta presidentiksi voivat muuttaa USA:n politiikkaa merkittävästi. Republikaaneilla on nyt hallussaan kongressin ala- ja ylähuoneet sekä presidenttiys. Vallan keskittyminen todennäköisesti tehostaa lainsäädäntötyötä ja konservatiivien poliittiset tavoitteet edistyvät.

”Niinkin odottamatonta tapahtumaa kuin Donald Trumpin valintaa USA:n presidentiksi ei voi enää pitää mahdottomana. Trumpin presidenttiyden vaikutukset maailmantalouteen ja -politiikkaan olisivat epäsuotuisia.”

Palvelujen suhdannekatsaus 2/2016 (18.8.2016)

Epävarmuus lisääntyi markkinoilla heti vaalien jälkeen. Se näkyy muun muassa dollarin hienoisena heikkenemisenä. Valuuttakurssin heikkeneminen parantaa USA:n viennin kilpailukykyä, mutta nostaa tuontitavaroiden hintaa ja heikentää siten kuluttajien ostovoimaa.

Trumpin tavoitteista ei liene kenelläkään vielä tässä vaiheessa kovin varmaa tietoa. Muun muassa Helsingin sanomat on uutisoinut Trumpin jo peruneen useita radikaaleimmista kampanjalupauksistaan. Toisaalta yhtä hyvin ne voivat pian nousta taas agendalle.

Donald Trumpin kampanjapuheissa mainituilla toimilla on paljon ristikkäisiä vaikutuksia. Lopputulos riippuu siitä mitkä lupaukset toteutetaan ja missä laajuudessa.
Donald Trumpin kampanjapuheissa mainituilla toimilla on paljon ristikkäisiä vaikutuksia. Lopputulos riippuu siitä mitkä lupaukset toteutetaan ja missä laajuudessa.

Trumpin lupaamat infrastruktuuri-investoinnit ja veronkevennykset voivat nopeuttaa talouskasvua. Järkevät investoinnit parantaisivat maan kasvupotentiaalia ja pitkän aikavälin tuottavuuskasvua. Näin ollen Trumpin uudistuksilla voi olla myös kasvua tukevia vaikutuksia. Ainakin alkuvuosina.

Toisaalta investoinnit on ilmeisesti tarkoitus rahoittaa suurelta osin valtion velkaa kasvattamalla. Velkaantuminen kiihdyttää ajan mittaan inflaatiota ja heikentää kilpailukykyä. Maahanmuuton rajoittaminen taas heikentäisi erityisesti halvan työvoimantarjontaa ja työmarkkinoiden dynamiikkaa. Työvoiman tarjonnan heikkeneminen kiihdyttäisi entisestään inflaatiota ja heikentäisi kilpailukykyä. Vapaakaupan rajoittamisella on niin ikään yksiselitteisen negatiivisia vaikutuksia maailmankauppaan ja talouskasvuun.

Arvaamattomuuden lisääntyminen maailmanpolitiikassa sisältää riskejä, joiden arvioiminen puistattaa. Ympäristölupausten romuttaminen ei keräisi jälkipolvilta kiitoksia.

Oman epävalistuneen arvioni mukaan Trumpin politiikka kiihdyttää alkuun USAn talouskasvua. Erityisesti maahanmuuton ja vapaakaupan rajoittaminen johtavat vääjäämättä ongelmiin vaalikauden loppua kohden. Suomessa mahdollinen viennin heikkeneminen vaikuttaisi eniten kasvukeskusten ulkopuolelle ja korostaisi palvelujen kasvun merkitystä.

Matti Paavonen

Pääekonomisti

VTMpuhelin +358 20 595 5031

Matti Paavonen

Pääekonomisti

Paltan pääekonomisti Matti Paavonen on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitokselta valmistunut ekonomisti (VTM). Paavosen tavoitteena on selittää talouden ja yhteiskunnan ilmiöitä kiinnostavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Myös tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa, digitalisaatio ja ennakointityö ovat lähellä Paavosen sydäntä.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Tilasto vaatii lähes aina tulkintaa

Harva tilasto kuvaa juuri sitä ja vain sitä, mitä tilastonkäyttäjät luulevat sen kuvaavan tai haluaisivat tilastolla kuvata. Tämä ei tarkoita sitä, että tilasto on virheellinen. Maailma on monimutkainen kokonaisuus ja tilaston käyttö vaatii lähes aina laajempaa tulkintaa. Käyttäjä pyrkii parhaansa mukaan varmistumaan, että muutokset tunnusluvuissa tosiaan johtuvat niistä seikoista, joista niiden oletetaan johtuvan.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.