KATRE eli kansallinen tulorekisteri on uusi sähköinen tietokanta suomalaisten tulotiedoille. Tulorekisteri on yksi hallituksen kärkihankkeista julkisten palvelujen digitalisoinnissa. Rekisteri sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Uudistuksen myötä jatkossa riittää, että maksetut palkat ilmoitetaan kertaalleen maksukohtaisesti rekisteriin. Tietoja ei siis tarvitse enää ilmoittaa erikseen kaikille niitä tarvitseville. Tulorekisteri mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedon saannin sekä lisää läpinäkyvyyttä ja kitkee harmaata taloutta.

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019, ja se koskee kaikkia palkanmaksajia. 1.1.2020 alkaen myös kaikki etuuksien maksajat toimittavat tiedot tulorekisteriin.

Sillan tulorekisteriprojekti käynnistyi jo 2017-2018 vaihteessa

Sillassa on valmistauduttu jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen tulorekisterin käyttöönottoon. Valmistautumiseen liittyvät palkkalajien läpikäynnit, tulolajiluokittelut, toimintatapojen ja aikataulujen sekä tarvittavien tietojen tarkastelut ja muutoksista sopimiset. Sovimme myös valtuutuksista, mahdollisista liittymämuutoksista ja opastuksista. Tulorekisterin onnistunut käyttöönotto on iso ponnistus ja vaatii paljon suunnitelmallista työtä.

Yritysten valmistautuminen on vasta alussa

Aikaa tulorekisterin käyttöönottoon on kolmisen kuukautta. Yhtään ylimääräistä aikaa ei ole – kiire tulee joka tapauksessa sekä meille että monille alalla toimijoille. Useat asiat odottavat vielä päätöksiä, ja tarkempia aikataulutietoja tarvitaan muun muassa palvelujen ja järjestelmien toimittajilta.

Olen työni puolesta ottanut tulorekisterin puheeksi lukuisten eri yritysten avainhenkilöiden kanssa ja havainnut, että vain hyvin harva tietää, mikä tulorekisteri edes on ja mitä se tarkoittaa oman yrityksen kannalta. Tämä huolettaa minua.

Kaikkien palkkoja maksavien yritysten on ilmoitettava palkkatiedot tulorekisteriin heti vuoden vaihteen jälkeen ensimmäisestä palkanmaksusta lähtien, mutta läheskään kaikissa yrityksissä ei olla vielä edes aloitettu valmistautumista tulorekisterin käyttöönottoon.

Tulorekisteriin liittyvää tietoa löytyy internetistä, mutta ongelma on se, ettei tietoa osata hakea ja hyödyntää.

Miten yritykset saadaan heräämään? Tulorekisteri tulee joka tapauksessa ja yritysten pitää aktivoitua.

Median apu on tarpeellista. Mikäli tietoisuutta ei kiireesti lisätä, kaikki yritykset eivät ole vuoden vaihteessa valmiita toimittamaan vaadittuja tietoja tulorekisteriin. Valmistautuminen vie aikaa ja vaatii riittävästi resursseja. Ehtivätkö kaikki samaan lähtöön?

Tulorekisteristä löytyy kattavasti tietoa mm. Verohallinnon tulorekisteri.fi -sivuilta.

Myös me Sillassa olemme listanneet useita vinkki- ja muistilistoja helpottamaan valmistautumistyötä. Apua löydät Sillan nettisivujen blogeista ja allekirjoittaneen Linkedin-profiilista.

Tiina Käpynen-Halla

Tiina Käpynen-Halla toimii projektipäällikkönä Silta Oy:ssä ja vastaa Sillan KATRE-projektista. Tiinalla on pitkä työkokemus asiakaspalvelupäällikön tehtävistä, jonka kautta tutuksi ovat tulleet niin palkkapalvelut kuin asiakasrajapinnassa toimiminenkin.

Silta Oy on vuonna 2001 perustettu palkka- ja HR-palveluihin erikoistunut Administer Oy:n tytäryhtiö. Silta toimii Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Pieksämäeltä ja Tallinnasta käsin. Henkilöstössä on noin 270 asiantuntijaa.