Vuosi sitten Suomen tuottavuuskehitys näytti harppaavaan kovaan kasvuun. Syynä ei kuitenkaan ollut muutos pitkän aikavälin kehityksessä vaan hetkellinen spurtti. Nyt tuottavuuden trendi on kääntynyt lähes vaakatasoon, eikä helpotusta hitaan kasvun aikaan ole näköpiirissä.

Talouskasvua, eli lisää jaettavaa hyvinvointia kertyy, kun työnteko lisääntyy tai samassa ajassa saadaan aikaiseksi enemmän arvonlisää. Töitä on siis tehtävä enemmän, fiksummin tai sekä että. Vuosi sitten näytti jo siltä, että talouskasvun kannalta elintärkeä tuottavuus oli kiihdyttämässä kovaan kiriin. Bkt kasvoi jo kolmen prosentin vauhtia, vaikka työpanos ei kasvanut. Tehtyä työtuntia kohden syntyi siis enemmän arvoa eli tuottavuus oli kasvussa.

Ikävä kyllä ilmiö johtuu lähinnä tilastoteknisistä syistä. Ensi vuonna tuottavuuskasvu hidastuu taas prosentin tuntumaan.

Palvelujen suhdanteet 3/2017

Moni ehti jo riemuita, että nyt kasvua syntyy parantuvasta tuottavuudesta. Varoitimme tuolloin vetämästä ylöspäin osoittavasta trendistä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Työpanoksen vaisu kasvu johtui pitkälti työpäivien ajoittumisesta kalenteriin. Kun vielä työllisten määrä lähti sittemmin kovaan kasvuun, on tuottavuuden trendi kääntynyt lähes vaakasuoraksi.

Viime syksynä tuottavuuden trendi osoitti koilliseen, mutta sittemmin kehitys on tasaantunut. Suomen tuottavuuden trendikasvu on noin yhden prosentin vuosivauhdissa.

Tuottavuuskasvu aaltoilee, joten paremman kuvan saamiseksi kannattaa seurata useamman vuoden kehitystä. Ennen finanssikriisiä Suomen tuottavuus kasvoi reilun kahden prosentin vauhtia, joka mahdollisti yli kolmen prosentin talouskasvun.

Työikäisten määrä Suomessa vähenee, joten käsipareja on koko ajan vähemmän. Vaikka yhä useampi työllistyisi, ei työpanos kasva prosenttia kovempaa. Suurempi ongelma on tuottavuuskasvu, joka on asettunut niin ikään prosentin tuntumaan. Näin ollen Suomen talouskasvu jää nousukauden jatkuessakin pitkällä aikavälillä kahden prosentin tuntumaan.

Tuottavuuden ja talouskasvun suhdetta analysoidaan lisää Paltan suhdannekatsauksessa 2/2018.

Tuottavuuskehitys aaltoilee. Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen tuottavuus on kasvanut yhden prosentin vuosivauhtia.
Vuosien 2018–2019 tuottavuuslaskelman taustaoletukset.