Yritystuet kehittyvät väärään suuntaan

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan vuosina 2009–2014 suorien yritystukien määrä on kasvanut selvästi, samalla kun vastikkeelliset tuet ovat vähentyneet. Vuonna 2014 yritystuet nousivat kokonaisuudessaan 14 prosenttia vuoden takaisesta. Suorat tuet kasvoivat 8,5 prosenttia ja lainat 2,3 prosenttia. Tämä kehitys on vääränsuuntainen.

Suoria yritystukia on kritisoitu muun muassa siitä, että ne vääristävät kilpailua ja hidastavat talouden rakenteiden uudistumista. Yritysrahoitusta tulisi kohdentaa ennemmin sellaiseen toimintaan, joka uudistaa Suomen taloutta ja sen rakenteita.

Paltan omien selvitysten mukaan myöskään yritykset eivät kaipaa suoria tukia. Ennemminkin toivotaan sitä, että yritystukipolitiikkaa kehitetään vastikkeelliseen suuntaan – kohti lainamuotoisia tukimuotoja.

Palvelualoilla liiketoiminta perustuu usein aineettomaan arvonluontiin. Immateriaalisella omaisuudella ei kuitenkaan ole juuri vakuusarvoa, joten yritysten on vaikea saada markkinaehtoista kasvurahoitusta. Tätä kasvun esteenä olevaa pullonkaulaa pystyttäisiin helpottamaan esimerkiksi vakuudettomilla lainamuotoisilla tuilla tai riskilainoilla.

Ennen vaaleja moni taho, myös elinkeinoelämä, oli valmis karsimaan perinteisistä yritystuista. Tästä huolimatta Tekesin innovaatiorahoitusta leikataan ja samaan aikaan paljon kritisoitua yritystukijärjestelmää ei muutoin juurikaan uudisteta. Tämä on harmillista, sillä yritykset ovat pitäneet Tekesin innovaatiotukia hyvinä rahoitusmuotoina perinteisten yritystukien sijaan.

Jos yritystukipolitiikkaa ei uudisteta, on vaarana se, että suorilla tuilla vain tekohengitetään pidemmän päälle kannattamatonta liiketoimintaa. Se ei ole järkevää julkisten varojen käyttöä.

yritystuet
Yritystukien kehitys 2007-2014, miljoonaa euroa. (Lähde: Tilasto­keskuksen yritystukitilasto).

Tuomas Telkkä

Johtava asiantuntija, elinkeinopolitiikka

Tuomas Telkkä on Paltan elinkeinopolitiikan asiantuntija. Tuomaksen kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa palvelutalous ja yhteiskunnan rakennemuutokset. Asiantuntijana hän on erikoistunut mm. digitalisaatiokysymyksiin, hankinta- ja kilpailuasioihin sekä koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.