Palvelujen suhdanteet

Logistiikka (4/2017)

Logistiikan liikevaihto kasvu kiihtyi loppuvuonna. Suomen viennin kasvu hidastuu nopeasti. Yritysten odotukset tulevasta nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu viime vuoden tasolla. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Hallinto- ja tukipalvelut (4/2017)

Liikevaihdon kasvu kiihtyi kaikilla alatoimialoilla vuokraustoimintaa lukuun ottamatta. Tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu kiihtyy kovimmilleen. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Viihde ja virkistys (4/2017)

Liikevaihdon kasvu kolmannella neljänneksellä vuoden kovinta. Kasvu hidastuu vuoden viimeisellä neljänneksellä. Toimialan yritysten määrä kasvaa tasaisesti. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Muut palvelut (4/2017)

Palvelualaa kasvattivat eniten liike-elämän palvelut ja logistiikka. Kaikki päätoimialat kasvoivat. Kasvu kiihtyi edellisneljänneksestä suurimmalla osalla toimialoista. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.