Yritystarina

Hyvin suunniteltu rakennus kestää aikaa ja muuntuu moneen

Arkkitehdit ovat paljon vartijoina suomalaisten päivittäisessä elinympäristössä. Arkkitehtuuri on koko ajan läsnä arjessamme – kotona, työpaikoilla, julkisissa rakennuksissa. Ympärillämme oleva rakennettu ympäristö vaikuttaa meihin monin tavoin ja se myös muodostaa huomattavan osan yhteiskunnan hiilijalanjäljestä. Siksi siihen liittyvät ratkaisut on arvioitava ja tehtävä huolellisesti.

Älykäs teknologia parantaa meriväylien turvallisuutta ja säästää ympäristöä

Digitalisaatio tuo turvaa ja tehokkuutta merelläkin, kun merenkulun turvalaitteiden kaukovalvonta ja -hallinta yleistyvät ja väylien liikennettä ohjaavia poijuja varustetaan älyominaisuuksin. Tärkeitä kriteerejä merenkulun turvalaitteita suunniteltaessa ovat myös ekologisuus, elinkaariajattelu ja kiertotalous. Arctian tytäryhtiö Meritaito Oy:ssä älykkäiden, uusien innovaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa ollaan jo pitkällä.

Älypalvelu, tuulta purjeisiin ja biokaasulla käyvä rekka – kolme esimerkkiä logistiikan...

Liikenteen päästöt ovat yhteensä noin viidenneksen Suomen päästöistä. Liikenne on välttämätön mahdollistaja kasvulle ja viennille, ja alan potentiaali Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi on merkittävä. Kysyimme kolmelta palveluyritykseltä esimerkkejä ratkaisuista, joilla ne ovat vähentäneet liikenne- ja logistiikkapalveluiden päästöjä.