Digitalisaatio ja työn murros näkyvät myös oopperan ja baletin maailmassa

Miltä näyttää Suomen kansallisoopperan ja -baletin tulevaisuus? Miten lumous rakennetaan yhteistyössä? Palvelualojen työnantajat Palta ja Muusikkojen liitto keskustelivat 21.9.2017 Suomen kansallisoopperan ja -baletin edustajien kanssa siitä, miltä Oopperan ja baletin tulevaisuus ja tulevaisuuden työ näyttävät.

Työpajassa keskusteltiin digitalisaation tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista, asiakaskäyttäytymisen muutoksesta ja asiakaskokemuksen merkityksestä sekä oman työn kehittymisestä. Keskustelu pohjautui Oopperan ja baletin uuteen strategiaan, jota on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Strategiaa esitteli Oopperan ja baletin pääjohtaja Päivi Kärkkäinen.

– Tavoittelemme kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja tuotantoja ja esityksiä sekä erinomaista asiakaskokemusta. Tämän tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on kehittyvä, innostunut ja yhteiseen tekemiseen sitoutunut työyhteisö sekä sujuvat prosessit ja produktiolähtöinen toimintamalli. Toiminnan on myös oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla, Päivi Kärkkäinen totesi.

Muusikkojen liiton puheenjohtaja Ahti Vänttinen totesi omassa puheenvuorossaan, että Muusikkojen liitto on ollut digitalisaation edelläkävijä. Liiton edunvalvonta on muuttunut vuosikymmenten aikana. Aiemmin liiton tavoitteena oli enemmän palkkauksellisten etujen edistäminen, nykyisin painopiste on myös yleisemmässä alan edunvalvonnassa ja esimerkiksi liittojen jäsenten tekijänoikeuksien valvomisessa. Toimintatapa on muuttunut myös monien asioiden vastustamisesta uuden mahdollistamiseksi ja ratkaisujen etsimiseksi.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen valotti kokemuksia media-alalta ja muuttuvasta journalistin työstä.  Venäläinen korosti omassa esityksessään sitä, miten media-alan toimijat ovat joutuneet kuuntelemaan yleisön toiveita sekä opiskelemaan asiakaspalvelua ja erilaisten viestintäkanavien käyttöä.

Journalistisessa työssä kaikki tekevät kaikkea ja siilot erilaisten työtehtävien ja -roolien ympäriltä ovat kadonneet. Ideoita synnytetään moniammatillisesti yhdessä toisilta oppia ammentaen ja yhteistyötä tehden. Venäläisen mukaan asiakaskäyttäytymisen muutos näkyy muun muassa siinä, että uutistoimituksen prime time ei olekaan enää puoli yhdeksän uutisissa vaan aamulla klo 6-8. Tämä on vaikuttanut myös työaikojen ja työvuorojen järjestelyyn.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittaja Riikka Venäläinen.

Päivän aikana järjestetyissä työryhmissä pohdittiin muun muassa sitä, miten oma työ on muuttunut ja miltä oma työ mahdollisesti näyttää vuonna 2025. Tässä keskustelussa tunnistettiin myönteisenä kehityksenä vahva kansainvälistymisen trendi, joka voimistuu ja nostaa taiteellisen suorituksen tasoa entisestään.

Keskustelua käytiin myös siitä, miten työn murroksesta keskustellaan työntekijöiden ja työnantajien kesken ja miten uutta teknologiaa ja toimintatapoja otetaan käyttöön. Todettiin, että vaikka Ooppera ja baletti katsoo pitkälle tulevaisuuteen ohjelmistosuunnittelun kautta, tarvitaan myös kykyä reagoida ketterästi asiakkaiden toiveisiin ja ympäristön muutoksiin.  Yleisön innostukseen ja kiinnostukseen tulisi pystyä vastaamaan esimerkiksi tuotantoon liittyvillä uusilla digitaalisilla työkaluilla ja erilaisella oheismateriaalilla. Työryhmissä puhuttiin myös ooppera- ja balettitaiteen osaajien esiin nostamisesta eli siitä, miten esiintyjien ja yleisön vuorovaikutusta voitaisiin lisätä.

– Tällaista keskustelua tarvitaan. Tätä vuoropuhelua olisi hyvä käydä kaikilla aloilla maailman muuttuessa vinhaa vauhtia ympärillä, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara.  Tämän päivän alustukset ja työryhmissä käyty keskustelu osoittaa, että mikään ei ole varmaa paitsi muutos. Työelämän murros koskettaa kaikkia ja on helpompi sopeutua muutoksiin, kun niistä on yhdessä keskusteltu. Tämänpäiväinen keskustelu antaa eväitä myös työmarkkinaliittojen yhteistyöhön ja tänä syksynä käytäviin työehtosopimusneuvotteluihin, Sajavaara lisää.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
puheenjohtaja Ahti Vänttinen, Muusikkojen liitto, p. (09) 6803 4073
viestintäjohtaja Liisa Riekki, Suomen kansallisooppera ja -baletti, p. 040 5107336

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.