Etsimme vaikuttavaan osaajajoukkoomme työmarkkinapäällikköä

Etsimämme henkilö tulee vastaamaan Finanssi- ja erityispalvelut -sopimusryhmän toiminnasta. Ryhmä hoitaa vastuualueensa työehtosopimusneuvottelut, jäsenneuvonnan ja -koulutuksen sekä oikeudenkäynnit.

Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (OTK, OTM tai VT) sekä työkokemusta neuvottelutoiminnasta, työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisesta sekä yleisemminkin työmarkkinatoiminnasta. Olet kiinnostunut yritysten liiketoiminnan dynamiikasta ja liiketoimintojen kehittämisestä. Yrityskokemus katsotaan eduksi. Olet osaava, kannustava esimies sekä taitava neuvottelija. Viestintä kuuluu oleellisena osana toimenkuvaan. Työskentelet sujuvasti niin suomeksi, englanniksi kuin ruotsiksi.

Sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, olet vuorovaikutteinen, joustava ja paineensietokykyinen. Lisäksi sinulla on myös valmius epäsäännölliseen työaikaan neuvottelutilanteista riippuen.

Tarjoamme haastavan, kokonaisvastuullisen tehtävän työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnan sekä työlainsäädännön parissa, sekä tehtävän vaativuustasoa vastaavan ansion ja Paltan muut henkilöstöedut.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteella auli.havas@palta.fi ke 29.3.2017 klo 12 mennessä. Liitä hakemukseen ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä antaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto tiistaina 21.3.2017 klo 8 – 9, puh. 040 152 0073.

Palvelualojen työnantajat Palta ry on palvelualojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, jonka päätoimialat ovat logistiikkapalvelut, viestintä-, kulttuuri- ja tekniset palvelut, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä finanssi- ja erityispalvelut. Strategiansa mukaisesti Palta haluaa olla uuden työn edelläkävijä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja toimii kiinteässä yhteistyössä muiden merkittävien palvelualojen ja teollisuusliittojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Finanssiala Paltan työmarkkinajäseneksi

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat päättäneet tiivistää vuonna 2015 alkanutta työmarkkinayhteistyötään. Vuoden 2019 alusta FA ja sen jäsenet liittyvät jäseniksi Paltaan työmarkkinatoiminnan osalta. Alkava työmarkkinajäsenyys tarkoittaa, että Palta hoitaa jatkossakin FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan. Ratkaisu ei vaikuta FA:n asemaan Elinkeinoelämän Keskusliitossa EK:ssa.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.