Etsimämme henkilö tulee vastaamaan Finanssi- ja erityispalvelut -sopimusryhmän toiminnasta. Ryhmä hoitaa vastuualueensa työehtosopimusneuvottelut, jäsenneuvonnan ja -koulutuksen sekä oikeudenkäynnit.

Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto (OTK, OTM tai VT) sekä työkokemusta neuvottelutoiminnasta, työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisesta sekä yleisemminkin työmarkkinatoiminnasta. Olet kiinnostunut yritysten liiketoiminnan dynamiikasta ja liiketoimintojen kehittämisestä. Yrityskokemus katsotaan eduksi. Olet osaava, kannustava esimies sekä taitava neuvottelija. Viestintä kuuluu oleellisena osana toimenkuvaan. Työskentelet sujuvasti niin suomeksi, englanniksi kuin ruotsiksi.

Sinulla on hyvät sosiaaliset taidot, olet vuorovaikutteinen, joustava ja paineensietokykyinen. Lisäksi sinulla on myös valmius epäsäännölliseen työaikaan neuvottelutilanteista riippuen.

Tarjoamme haastavan, kokonaisvastuullisen tehtävän työmarkkina- ja työehtosopimustoiminnan sekä työlainsäädännön parissa, sekä tehtävän vaativuustasoa vastaavan ansion ja Paltan muut henkilöstöedut.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteella auli.havas@palta.fi ke 29.3.2017 klo 12 mennessä. Liitä hakemukseen ansioluettelosi. Lisätietoja tehtävästä antaa Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto tiistaina 21.3.2017 klo 8 – 9, puh. 040 152 0073.

Palvelualojen työnantajat Palta ry on palvelualojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, jonka päätoimialat ovat logistiikkapalvelut, viestintä-, kulttuuri- ja tekniset palvelut, yritys- ja asiantuntijapalvelut sekä finanssi- ja erityispalvelut. Strategiansa mukaisesti Palta haluaa olla uuden työn edelläkävijä. Palta on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto ja toimii kiinteässä yhteistyössä muiden merkittävien palvelualojen ja teollisuusliittojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.