Liikevaihdon ja volyymin kasvu jatkui. Vahvaa kasvua etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Alan odotukset ovat edelleen parantuneet.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 7,8 prosenttia ja myynnin volyymi 6,7 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 6,4 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 7,8 prosenttia edellisvuotisesta.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä. Matkatoimistoja lukuun ottamatta kaikki alatoimialat kasvoivat liikevaihdolla ja volyymilla mitattuna. Liikevaihto kasvoi etenkin työnvälityspalveluissa (+15 %) sekä turvallisuuspalveluissa (+15 %). Parantuneen taloustilanteen lisäksi hallinto- ja tukipalvelujen kasvua selittää yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Kasvua nuorissa ja vanhoissa yrityksissä

Vuosien 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,9 prosenttia. Siitä 2,7 prosenttiyksikköä on tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokkien vaikutuksessa ei ole suuria eroja. Kasvua on syntynyt pienissä ja suurissa yrityksissä.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on edelleen parantunut. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi positiiviset. Kokonaisuutena hallintoja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana.

Suhka 3/2016: kuva_16
Kasvua syntyi etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa.
Suhka 3/2016: kuva_17
Merkittävä osa hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon keskimääräisestä kasvusta (+4,9 %) on luotu nuorissa yrityksissä.
Suurin osa hallinto- ja tukipalvelujen yritysten henkilöstöstä työskentelee pk-yrityksissä.
Suurin osa hallinto- ja tukipalvelujen yritysten henkilöstöstä työskentelee pk-yrityksissä.