Liikevaihdon ja volyymin kasvu kiihtyi. Vahvaa kasvua etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Alan odotukset ovat edelleen parantuneet.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 9,1 prosenttia ja myynnin volyymi 7,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 5,9 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 7,4 prosenttia edellisvuotisesta.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä. Kaikki alatoimialat kasvoivat liikevaihdolla mitattuna, mutta volyymillä mitattuna matkatoimistojen toiminta supistui 2,1 prosenttia. Liikevaihto kasvoi etenkin työnvälityspalveluissa (+18 %) sekä turvallisuuspalveluissa (+15 %). Parantuneen taloustilanteen lisäksi hallinto- ja tukipalvelujen kasvua selittää yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Kasvua etenkin pienissä yrityksissä

Vuonna 2015 etenkin pienet hallinto- ja tukipalveluyritykset kasvattivat liikevaihtoaan. Mikroyritykset ja pienet yritykset kasvoivat (+6,0 %). Myös suuret yritykset kasvoivat (+2,5 %), mutta keskisuurten yritysten liikevaihto supistui (-0,2 %). Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi kaikissa yrityskokoluokissa, mutta etenkin mikroyrityksissä kasvu oli vahvaa (+12,6 %).

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on edelleen parantunut. Luottamusindikaattorin ja myyntiodotusten saldoluvut ovat selvästi positiiviset. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan vahvana.

Hallinto- ja tukipalvelujen kuvaajat

17
Kasvua syntyi etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa.
16
Yrityskokoluokkien osuudet hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvusta.
18
Hallinto- ja tukipalvelualan yritysten kerryttämät ennakonpidätykset sekä ALV- ja yhteisöverotulot.

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM