Liikevaihdon ja volyymin kasvu kiihtyi. Vahvaa kasvua etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Alan odotukset ovat parantuneet.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 7,6 prosenttia ja myynnin volyymi 5,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,4 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 4,6 prosenttia edellisvuotisesta.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikki alatoimialat kasvoivat sekä liikevaihdolla että volyymillä mitattuna. Liikevaihto kasvoi etenkin työnvälityspalveluissa (+16 %) sekä turvallisuuspalveluissa (+15 %). Hallinto- ja tukipalvelujen kasvua selittää yritysten keskittyminen ydinliiketoimintaansa sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Työllisten määrä kasvoi selvästi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan hallinto- ja tukipalvelujen työllisten määrän kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatutkimuksen luvut sisältävät paljon satunnaisvaihtelua.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on hieman parantunut alkuvuoden aikana. Sekä luottamusindikaattorin että myyntiodotusten saldoluvut ovat positiiviset. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Kasvu vahvistuu etenkin, jos yleinen taloustilanne kohenee.

Hallinto- ja tukipalvelujen kuvaajat

17
Kasvua syntyi etenkin työllistämistoiminnassa ja turvallisuuspalveluissa.
16
Hallinto- ja tukipalvelujen työllisten määrä kasvoi vuodentakaiseen nähden.
18
Hallinto- ja tukipalvelujen odotukset ovat parantuneet.

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM