Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla toimialoilla. Alan odotukset ovat hieman heikentyneet.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa 5,1 prosenttia ja myynnin volyymi 4,5 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia. Työllisten määrän arvioidaan kasvaneen vuoden 2015 aikana muutamalla prosentilla. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,8 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 2,9 prosenttia edellisvuotisesta.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina tasaisen maltillista, mutta vuoden 2015 loppupuolella kasvu on ollut vahvaa. Viimeisellä neljänneksellä kaikki alatoimialat kasvoivat liikevaihdolla mitattuna. Matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä lukuun ottamatta myös myynnin volyymit kasvoivat. Liikevaihdon kasvua syntyi etenkin työllistämispalveluissa (+10 %) sekä turvallisuuspalveluissa (+10 %). Hallinto- ja tukipalvelujen kasvua selittää yritysten kasvanut trendi keskittyä ydinliiketoimintaan sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Kasvua kaikissa yrityskokoluokissa

Vuosina 2010–15 hallinto- ja tukipalvelujen mikroyritykset kasvoivat keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa. Pienet yritykset kasvoivat keskimäärin 8,0 prosenttia, keskisuuret 4,5 prosenttia ja suuryritykset 2,7 prosenttia vuodessa.

Kasvua kaikissa yrityskokoluokissa

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on hieman heikentynyt loppuvuodesta. Sekä luottamusindikaattorin että myyntiodotusten saldoluvut ovat kuitenkin edelleen positiiviset. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Kasvu vahvistuu etenkin, jos yleinen taloustilanne kohenee.

Hallinto- ja tukipalvelujen kuvaajat

17
Kasvua syntyi etenkin työllistämistoiminnassa ja turvallisuuspalveluissa.
16
Hallinto- ja tukipalveluyritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti.
18
Yrityskokoluokkien osuudet hallinto- ja tukipalvelujen keskimääräisestä liikevaihdon vuosikasvusta 2010–2015 (+4,5 %) ja 2015 (+3,5 %).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM