Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdossa selvää kasvua (3/2015)

Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla. Myös alan odotukset ovat parantuneet. Matkatoimistojen liikevaihdon alamäki pysähtyi.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina tasaisen maltillista, mutta vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi selvästi. Heinä–syyskuussa alan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja myynnin volyymi 3,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Kolmannella neljänneksellä kaikki alatoimialat kasvoivat sekä liikevaihdolla, että myynnin volyymillä mitattuna. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihdon lasku pysähtyi. Merkkejä käänteestä parempaan ei kuitenkaan ole näkyvissä. Tähän vaikuttavat kuluttajien ostovoiman heikko kehitys ja epävarmuus sekä lisääntynyt omatoimimatkailu. Kasvua syntyi etenkin työllistämispalveluissa (+7 %) sekä kiinteistön- ja maisemanhoidossa (+4,5 %). Toimialojen kasvua selittää yritysten kasvanut trendi keskittyä ydinliiketoimintaan sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on jatkanut paranemista vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Myös alan myyntiodotukset ovat positiiviset. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna. Kasvua voidaan olettaa syntyvän etenkin, jos yleinen taloustilanne kohenee.

Hallinto- ja tukipalvelujen kuvaajat

17
Liikevaihdon toimialoittainen kehitys hallinto- ja tukipalveluissa.
16
Hallinto- ja tukipalvelujen yksikkötyökustannukset ovat viimeaikoina hieman laskeneet.
18
Yksityisen kulutuksen osuus hallinto- ja tukipalvelujen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTMpuhelin +358 20 595 5042

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.