Liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua kertyi kaikilla hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla. Myös alan odotukset ovat parantuneet. Matkatoimistojen liikevaihdon alamäki pysähtyi.

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina tasaisen maltillista, mutta vuoden kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi selvästi. Heinä–syyskuussa alan liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja myynnin volyymi 3,4 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuonna 2014 alan liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuodentakaiseen nähden ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin noin 2,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Kolmannella neljänneksellä kaikki alatoimialat kasvoivat sekä liikevaihdolla, että myynnin volyymillä mitattuna. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien liikevaihdon lasku pysähtyi. Merkkejä käänteestä parempaan ei kuitenkaan ole näkyvissä. Tähän vaikuttavat kuluttajien ostovoiman heikko kehitys ja epävarmuus sekä lisääntynyt omatoimimatkailu. Kasvua syntyi etenkin työllistämispalveluissa (+7 %) sekä kiinteistön- ja maisemanhoidossa (+4,5 %). Toimialojen kasvua selittää yritysten kasvanut trendi keskittyä ydinliiketoimintaan sekä tarve joustavammalle kulurakenteelle.

Toimialan yritysten volyymillä ja palkkasummilla mitatut yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet viimeisen 10 vuoden aikana noin 30 prosenttia. Erot alatoimialojen välillä ovat suuria.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on jatkanut paranemista vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Myös alan myyntiodotukset ovat positiiviset. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan myös ensi vuonna. Kasvua voidaan olettaa syntyvän etenkin, jos yleinen taloustilanne kohenee.

Hallinto- ja tukipalvelujen kuvaajat

17
Liikevaihdon toimialoittainen kehitys hallinto- ja tukipalveluissa.
16
Hallinto- ja tukipalvelujen yksikkötyökustannukset ovat viimeaikoina hieman laskeneet.
18
Yksityisen kulutuksen osuus hallinto- ja tukipalvelujen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM