Liikevaihto kasvoi kaikilla alatoimialoilla. Työnvälityspalveluiden nopea kasvu jatkui. Liikevaihdon kasvu jatkuu talouskasvun nopeutuessa.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 8,5 prosenttia ja myynnin volyymi 9,6 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Kaikki alatoimialat kasvoivat.

Liikevaihto kasvoi työnvälityspalveluissa 18,0 prosenttia ja vuokrauspalveluissa 11,0 prosenttia. Kiinteistöpalveluissa kasvua kertyi 5,0 prosenttia ja turvallisuuspalveluissa 2,5 prosenttia. Matkatoimistojen liikevaihto kasvoi edelliseen neljänneksiin nähden reippaasti, 3,5 prosenttia.

Tulevaisuudenodotukset kääntyivät uudelleen nousuun

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on selvästi positiivinen ja kääntyi loppuvuoden notkahduksen
jälkeen uudestaan kasvuun. Selvästi parantuneet talousnäkymät tukevat hallinto- ja tukipalvelujen kasvua. Liikevaihdon kasvu pysyy yleistä talouskehitystä nopeampana yritysten ulkoistamiskehityksen jatkuessa. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 10,1 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 9,7 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvavat vauhdilla

Hallinto- ja tukipalveluyritykset työllistävät noin 127 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 vajaalla 43 000 työllisellä. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi noin 4 400 työllisellä. Henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 11 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,1 prosenttia.

Yksikkötyökustannukset ovat nousseet tasaisesti

Hallinto- ja tukipalvelujen yksikkötyökustannukset ovat kasvaneet muutamaa vuotta lukuun ottamatta lähes koko 2000-luvun. Tuottavuus kääntyi laskuun vuoden 2012 jälkeen. Kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan, mikä näkyy nousevina yksikkötyökustannuksina ja heikentyvänä kilpailukykynä etenkin finanssikriisin jälkeisenä aikana.

Suhka 1/2017 kuva 16
Kasvua syntyy etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa.
Suhka 1/2017 kuva 17
Hallinto- ja tukipalvelujen tulevaisuuden odotukset kääntyivät uudelleen nousuun. Liikevaihdon kasvu kiihtyy alkuvuonna.
Suhka 1/2017 kuva 18
Hallinto- ja tukipalvelujen yksikkötyökustannukset ovat nousseet voimakkaasti.