Tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Työnvälityspalveluiden voimakas kasvu hidastui hieman. Talouskasvun nopeutuminen kiihdyttää liikevaihdon kasvua loppuvuonna.

Liikevaihdon kasvu hidastui hetkellisesti

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 7,0 prosenttia ja myynnin volyymi 7,3 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Kaikki alatoimialat kasvoivat. Liikevaihdon kasvu hidastui työnvälityspalveluissa (+12,0 %), vuokrauspalveluissa (+10,0 %) turvallisuuspalveluissa (+1,0 %) ja kiinteistöpalveluissa (+3,0%). Matkatoimistojen liikevaihdon kasvu (+6,0 %). Liikevaihtoa ovat alkuvuonna kasvattaneet erityisesti pk-yritykset ja vanhemmat (yli 5 vuotta toimineet) yritykset.

Tulevaisuudenodotukset kirkastuvat edelleen

Hallinto- ja tukipalvelujen suhdanne- ja myyntiodotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on selvästi pitkän aikavälin keskiarvon
yläpuolella. Kolmannella neljänneksellä hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 10,7 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 9,1 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvavat vauhdilla

Hallinto- ja tukipalvelut työllistävät Suomessa yksityisellä sektorilla 12 400 yrittäjää ja 121 100 palkansaajaa.Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi noin 7 200 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on kasvanut 45 400 henkilöllä. Henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan. Vuonna 2016 hallinto- ja tukipalvelujen yksityisen sektorin tuotos oli
10,3 ja arvonlisä 6,0 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto on kasvanut viime vuodet melko tasaisesti. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,1 prosenttia.

Arvonlisäyksen volyymi kasvaa muuta taloutta nopeammin

Hallinto- ja tukipalvelujen arvonlisäyksen volyymi on kasvanut vuodesta 2015 koko taloutta nopeammin. Kasvuvauhti nopeutui viime vuonna
edellisvuoteen verrattuna. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Kuva 16: Kaikki hallinto- ja tukipalvelujen toimialat kasvavat.
Kuva 17: Hallinto- ja tukipalvelujen työllisten määrä ja tuotos kasvoivat edellisvuodesta.
Kuva 18: Hallinto- ja tukipalvelujen arvonlisäyksen volyymi on yleensä kasvanut muuta taloutta nopeammin. Viime vuonna kasvuvauhti nopeutui edellisvuodesta. Kasvu jatkuu kuluvana vuonna.