Liikevaihdon kasvu kiihtyi. Tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Kasvu kiihtyy viimeisellä neljänneksellä kovimmilleen.

Liikevaihdon kasvu nopeutui toisesta neljänneksestä

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 9,5 prosenttia ja myynnin volyymi 9,7 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Kaikki alatoimialat kasvoivat. Liikevaihdon kasvu nopeutui työnvälityspalveluissa uudelleen 16,0 prosenttiin, mutta hidastui vuokrauspalveluissa 11,0 prosenttiin. Kiinteistöpalveluissa kasvu kiihtyi 6,5 prosenttiin, matkatoimistoissa 8,0 prosenttiin ja turvallisuuspalveluissa 2,5 prosenttiin.

Kasvu kiihtyy loppuvuonna

Hallinto- ja tukipalvelujen suhdanneodotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on jatkanut nousuaan ja on selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Neljännellä neljänneksellä alan liikevaihdon kasvun ennakoidaankin kiihtyvän 11,0 prosenttiin ja kasvavan koko vuoden aikana keskimäärin 9,0 prosenttia edellisvuotisesta.

Yritysten vaihtuvuus hidastunut

Hallinto- ja tukipalvelujen yritysten lukumäärä on kasvanut vuosia 2009-2010 lukuun ottamatta. Toimialan yritysten vaihtuvuus on hidastunut ja yritysten lukumäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 2011 lähtien. Vuonna 2016 alalla oli noin 18 600 yritystä. Viime vuosina on aloittanut hieman yli 1 700 uutta yritystä ja toimintansa lopettaa hieman alle 1 700 yritystä Puolet toimialan yrityksistä toimii kiinteistöpalveluissa.

Henkilöstön vuokrauspalvelut kasvavat voimakkaasti

Hallinto- ja tukipalveluihin kuuluvat henkilöstön vuokrauspalvelut kasvavat voimakkaasti. Kasvu on kovinta tietotekniikka- ja televiestintäalan, rakennusalan, logistiikka-alan ja teollisuuden henkilöstövuokrauksessa. Kaupan alan, terveydenhoito-, sosiaalialan ja taloushallinnon vuokrauspalveluissa liikevaihto sen sijaan laski. Henkilöstön vuokrauspalvelujen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,2 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 23 prosenttia. Liikevaihtoa kertyy eniten henkilöstövuokrauksesta teollisuuteen.

Kaikki hallinto- ja tukipalvelujen toimialat kasvavat. Kasvu on edelleen kovinta työllistämistoiminnassa.
Hallinto- ja tukipalvelualan yritysten lukumäärä on pysynyt suurin piirtein ennallaan vuodesta 2011 lähtien. Kuluvana vuoden alkupuolella yritysten määrä kasvoi hieman.
Henkilöstöpalvelujen liikevaihdon vuosimuutokset 2014-2016 (%) sekä liikevaihto vuonna 2016 (mrd. euroa).