Liikevaihdon kasvu kiihtyi kaikilla alatoimialoilla vuokraustoimintaa lukuun ottamatta. Tulevaisuuden odotukset ovat korkealla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu kiihtyy kovimmilleen. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi loppuvuonna

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 12,2 prosenttia ja myynnin volyymi 11,3 prosenttia.
Koko vuonna liikevaihto kasvoi 9,3 prosenttia ja myynnin volyymi 9,7 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Vuonna 2017 kaikki alatoimialat kasvoivat liikevaihdolla ja volyymilla mitattuna. Liikevaihto kasvoi eniten työnvälityspalveluissa (+16,3 %)
sekä vuokraus- ja leasingtoiminnassa (+15,5 %). Matkatoimistojen liikevaihdon kasvu kiihtyi (7,8 %). Turvallisuuspalveluissa kehitys (+1,4%) jäiselvästi muita toimialoja vaimeammaksi.

Kasvuvauhti tasaantuu alkuvuonna

Hallinto- ja tukipalvelujen suhdanneodotukset tasaantuivat, mutta pysyttelivät selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Ennakoimme
alan liikevaihdon kasvun hidastuvan alkuvuonna hieman, mutta säilyvän edelleen ripeänä edellisvuoden tasolla. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyy 10,4 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 10,0 prosenttia edellisvuotisesta.

Avointen työpaikkojen aukioloajat pidentyneet

Hallinto- ja tukipalvelujen uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin viime vuonna noin 20 000 edellisvuotta enemmän. Samaan
aikaan avoinnaolevien työpaikkojen täyttymiseen kuluva aika nousi kuudella päivällä noin viiteenkymmeneen päivään. Hallinto- ja tukipalveluala kärsii muiden toimialojen tavoin työmarkkinoiden kohtaan-ongelmasta.

Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat voimakkaasti

Hallinto- ja tukipalveluyritykset työllistivät vuonna 2017 ennakkotietojen mukaan noin 142 000 henkilöä. Työllisten määrä kasvoi hieman yli
8 000 työllisellä. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. Vuosina 2005–2017 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 6,9 prosenttia.

Kaikki hallinto- ja tukipalvelujen toimialojen kasvu jatkui.
Avointen työpaikkojen avoinnaolot pidentyivät, vaikka uusia avoimia työpaikkoja oli viime vuonna hieman edellisvuotta enemmän.
Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvoivat voimakkaasti.