Liikevaihdon ja volyymin kasvu jatkui. Kasvua etenkin työnvälityspalveluissa. Kasvu jatkuu talouden yleisen piristymisen mukana vahvana. Ulkoistamiskehitys vauhdittaa toimialankasvua yleistä talouskehitystä nopeammaksi.

Liikevaihdon kasvu kiihtyi

Hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 7,5 prosenttia ja koko vuonna 8,3 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi vuoden aikana 7,1 prosenttia. Kaikki alatoimialat kasvoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdolla ja volyymilla mitattuna. Vuositasolla liikevaihto kasvoi eniten työnvälityspalveluissa (+17 %) sekä turvallisuuspalveluissa (+14
%). Matkatoimistojen liikevaihdon kehitys (+1,6 %) jäi selvästi muita toimialoja vaimeammaksi. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä hallinto- ja tukipalveluiden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 8,2 prosenttia ja koko vuoden aikana keskimäärin 8,0 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä ja liikevaihto kasvavat vauhdilla

Hallinto- ja tukipalveluyritykset työllistävät noin 127 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on kasvanut vuodesta 2005 vajaalla 43 000 työllisellä. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi noin 4 400 työllisellä. Henkilöstömäärän kasvun ennakoidaan jatkuvan asiakasyritysten ulkoistaessa toimintojaan. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 11 miljardia euroa. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 5,1 prosenttia.

Tulevaisuudenodotukset tasaantuneet – kasvu jatkuu

Hallinto- ja tukipalvelujen odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluku on selvästi positiivinen, mutta odotukset tulevasta ovat tasaantuneet. Hallinto – ja tukipalvelujen kasvu riippuu etenkin kotimaan yritysten talousnäkymistä. Suomen talouden kasvun ennakoidaan jatkuvan ja toimialan kasvu jatkuu suomalaisten yritysten parantuneiden näkymien myötä. Liikevaihdon kasvu pysyy yleistä talouskehitystä nopeampana yritysten ulkoistamiskehityksen jatkuessa. Kokonaisuutena hallinto- ja tukipalvelujen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana ja melko voimakkaana.

Kasvua syntyi etenkin työnvälityspalveluissa ja turvallisuuspalveluissa.
Hallinto- ja tukipalvelujen tulevaisuudenodotukset ovat tasaantuneet. Liikevaihdon kasvu jatkuu kuluvana vuonna.
Liikevaihto ja henkilöstömäärä kasvavat.