Kasvu syntyy fiksusta tekemisestä. Suomen talous on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Suomi pärjää jatkossakin vain panostamalla osaamiseen ja uutta luovaan. Suomi on saatava uudestaan innovaatioiden, osaamisen ja korkean lisäarvon polulle.

Mitä tulisi tehdä?

  • Tavoitteeksi 4/50: 4 % BKT:stä suunnataan tutkimukseen ja kehittämiseen ja 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon.
  • Lisätään Business Finlandin määrärahoja 100 miljoonalla eurolla. Tutkimusinstrumentteja on uudistettava.
  • Ohjataan rahoitusta ja toimenpiteitä palvelualoille, liiketoimintainnovaatioihin ja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Kohdennetaan panostuksia myös asiakaskokemuksen, brändäyksen ja jakelukanavien kehittämiseen. Tuottavuuden parantaminen tulee olla myös yksi painopistealue innovaatiorahoituksessa.
  • Julkisen sektorin tulee tukea tuottavuutta edistävää digikehitystä omalla esimerkillään. Luodaan selkeä strategia innovatiivisille julkisille hankinnoille, joka perustuu tehokkaaseen p&p-yhteistyöhön.
  • Digituotteiden verotuksen on oltava toimialaneutraalia: digikirjat, -lehdet ja muut digituotteet vastaamaan fyysisten tuotteiden verokantoja.