Jatkuvasta yritystarpeista lähtevästä osaamisen päivittämisestä on tehtävä uusi normaali. Yksilön vastuuta työelämäkelpoisuudesta on korostettava. Ammatillisen koulutuksen, oppisopimuksen ja työssä oppimisen uudistus on vietävä loppuun. Seuraavalla hallituskaudella myös korkeakoulutus tulee uudistaa ja luoda kannusteet tukemaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tutkintoon johtavassa korkeakouluopetuksessa on tehostamisen paikka, sillä aloituspaikkoja on noin 60 %:lle ikäluokasta, mutta tutkinnon suorittaa vain noin 40 %. Työurien pidentämistä on vauhditettava nopeuttamalla jatko-opintoihin pääsemistä sekä siirtämällä painopistettä tutkintokoulutuksesta nopeisiin työelämälähtöisiin muunto- ja täydennyskoulutuksiin.

Mitä tulisi tehdä?

  • Korkeakouluihin tarvitaan lisää nopeaa, elinkeinoelämän tarpeita ja elinikäistä oppimista tukevaa koulutusta sekä kannusteet yrityslähtöisten opintokokonaisuuksien tarjoamiseen.
  • Panostetaan elinikäiseen oppimiseen ja aikuiskoulutukseen – uusi osaaminen haltuun 100 päivässä.
  • Uudistetaan työvoimapolitiikan, opintovapaan ja vuorotteluvapaan myöntämisperiaatteita tukemaan jatkuvaa oppimista ja edistämään työmarkkinakelpoisuutta ja työnantajan tarpeita.
  • Luodaan uusia keinoja korkeakouluopintojen läpäisyn vauhdittamiseksi, esim. jatkuva sisäänotto ja opintoetuuksien kannusteet.
  • panostetaan enemmän digioppimisympäristöihin ja oppimisanalytiikkaan kaikilla koulutusasteilla.
  • Vahvistetaan palvelututkimusta ja -muotoilua, markkinointi- ja IPR-osaamista ja digibisnestä opetuksessa, opettajankoulutuksessa ja tutkimuksessa.
  • Tehostetaan työnvälitystä, lisätään työvoimapalvelujen p&p-yhteistyötä ja uudistetaan hankintakriteerit.