Palveluviennin merkitys Suomelle kasvaa koko ajan. Suomen bruttoviennin arvosta 30 % tulee palveluviennistä. Jos mitataan kotimaista arvonlisäystä on palveluiden ulkomaankaupalla vielä tätäkin suurempi merkitys. Palveluviennissä on potentiaalia kasvaa viennin uudeksi kivijalaksi. Varmistetaan edellytykset, että palveluvienti voidaan tuplata 2025 mennessä.

Edistetään tasavertaista elinkeinopolitiikkaa

  • ottamalla palveluvienti osaksi vienninedistämistä ja kauppapolitiikkaa
  • helpottamalla perinteisten ja ”born global” palveluyritysten pääsyä uusille markkinoille
  • harjoittamalla toimialaneutraalia elinkeinopolitiikkaa

Parannetaan rahoituksen saatavuutta

  • helpottamalla pk-yritysten kansainvälistymiseen suunnatun riskirahoituksen ja käyttöpääoman saatavuutta
  • mahdollistamalla ulkomaisen tytäryhtiön tappioiden vähentäminen emoyhtiön verotuksessa

Edistetään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa

  • kehittämällä edelleen Business Finlandin ja resurssien vaikuttavuutta ja kohdentamalla niitä palveluinnovaatioiden ja palveluviennin tarpeisiin
  • tunnistamalla luovien alojen ja asiantuntijapalveluiden merkitys Suomen viennille
  • tukemalla yritysten kansainvälistymistä osaamisella ja innovaatiopolitiikalla

Rakennetaan huippuluokan infra

  • luomalla huippuluokan infra tukemaan palvelujen kansainvälistä kasvua
  • tarjoamalla julkisten hankintojen kautta referenssikohteita tulevaisuuden palveluviennille.