Digitalisaation myötä työ, työntekemisen muodot, työyhteisöt ja työmarkkinoiden dynamiikka ovat murroksessa. Asiakaskäyttäytyminen ja palveluodotukset muuttuvat. 24/7 vaatimukset lisääntyvät. Palvelutyö on globaalissa kilpailussa. Palkanmuodostuksen osalta kansainvälisessä vertailussa Suomen työmarkkinat ovat jäykät. Työlainsäädäntöön pohjautuvat työn tekemisen muodot eivät jousta murroksen mukana ja muut joustot (ml. työaika) ovat pääsääntöisesti vain TES-teitse hyödynnettävissä. Paikalliset sopimiskäytännöt ovat vielä alakohtaista ja vaihtelevasti käytössä. Itsensä työllistäminen, freelance-työt, kevytyrittäjyys ja internetin kautta tehtävät keikkatyöt ovat kansainvälisiä ilmiöitä. Alustojen välityksellä tarjotaan sekä asiantuntijatyötä että matalan tuottavuuden tehtäviä.

Mitä tulisi tehdä?

 • Selvitetään työmarkkinoiden kilpailukyky, jäykkyydet sekä työlainsäädäntö verrattuna kilpailijamaihin ja tehdä sen pohjalta toimenpideohjelma.
 • Jotta laittomat lakot ja suhteettomat tukilakot saadaan kitkettyä, työehtosopimuslakia tulisi päivittää:
  • Lakkosakot vahinkoja vastaavalle tasolle.
  • Ennakkopäätökset lakon laillisuudesta Ruotsin mallin mukaan.
  • Tukilakkojen tulee olla oikein suhteutettu työtaistelutoimenpiteellä ajettavaan asiaan. Sama ammattiliitto ei voi tukitoimilla tukea itseään eri sopimusaloilla.
 • Selkeytetään ja yksinkertaistetaan yrityskoon mukaan kasvavia velvoitteita ja karsitaan työnantajille kohdistuvaa hallinnollista taakkaa.
 • Yhteensovitetaan eri työntekomuotojen välisiä sääntöjä ja madalletaan kynnystä siirtyä työn tekemisen mallista toiseen. Yrittäjänä työskentelevän henkilön määrittely tulee olla yhtenäistä läpi lainsäädäntöjen.
 • Tiedon saatavuuden varmistamiseksi tulee ottaa käyttöön ”yhden luukun ja yhden tulkinnan -periaate”, jonka avulla saa neuvontaa työsuhde-, työttömyysturva- ja verolainsäädännön tulkinnoista sekä yrittäjästatukseen vaikuttavista asioista.
 • Viranomainen antaa palvelulupauksen ja pyydettäessä sitovat ennakkopäätökset työttömyysturva, verotus, eläke- ym.