Matkailuelinkeinon perusta on toimiva ja monipuolinen henkilöliikenne. Liikenteen osuus matkailun liikevaihdosta on noin 1/3. Helsingin saavutettavuus solmukohtana lento-, raide- ja maanteitse on koko elinkeinon ja myös kaikkien maakuntien matkailun näkökulmasta ykkösasia. Liikenneinfran kehittämistä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Raideliikenteessä Helsingin tulo- ja lähtöliikenne on tulppa junaliikenteen kasvulle. Suurilla matkailutoimijoilla digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa on jo arkipäivää. Kokonaisvaltaisen matkaketjun hyödyntämisen edellytyksenä on, että myös pienemmät toimijat panostavat omiin digivalmiuksiinsa.

Mitä tulisi tehdä?

  • Varmistetaan Helsinki-hubin toimivuus sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun näkökulmista.
  • Investoidaan liikenneinfraan: rakennetaan kolmas raide pääradalle, suora yhteys lentokentälle ja panostetaan rata- ja tieverkoston peruskorjaukseen.
  • Kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta logistiikan kustannuksia ei tulisi nostaa: alennetut alv-kannat tulisi säilyttää ja muita (veroluonteisia) kustannuksia ei tule nostaa.
  • Käynnistetään poikkihallinnollinen matkailuelinkeinon strateginen ohjelma, jonka osa-alueet ovat kustannuskilpailukyky, tarjonta, tuotteistaminen ja markkinointi, laatu ja kv-yhteistyö. Tavoitteeksi tulee asettaa matkailusesongin pidentäminen ja elämyksellisten matkailukokonaisuuksien rakentaminen.
  • Panostetaan palveluhenkilöstön osaamiseen kielten-, kulttuurin-, markkinoinnin- ja palvelumuotoilun osalta.
  • Käynnistetään hanke matkailuyrittäjien digivalmiuksien kehittämiseksi, jotta he kykenevät liittymään olemassa oleviin alustoihin ja ekosysteemeihin nykyistä paremmin.