Työllisyysaste on nostettava seuraavalla vaalikaudella vähintään 75 prosenttiin, koska talouskasvu tarvitsee lisää työvoimaa ja hyvinvointiyhteiskunta lisää veronmaksajia. Työvoiman saatavuudesta ja osaamisen vanhenemisesta ei saa tulla kasvun ja uudistumisen este. Huomioitavaa myös, että työmarkkinat ovat kansainvälisessä kilpailussa ja entistä enemmän työn teko on paikkariippumatonta. Työt valuvat sinne, missä verotus, sosiaaliturva, osaaminen ja koko yhteiskunta on viritetty palvelemaan työn tekemistä ja yrittämistä.

Mitä tulisi tehdä?

  • Työttömyyteen on puututtava tiukemmin: tavoitteeksi vähintään 75 % työllisyysaste, mutta maali karkaa. Tavoite edellyttää ainakin 180 000 uutta työllistä, mikä on mahdollista vain rakennetyöttömyyden puolittamisella.
  • Uudistetaan sosiaaliturva kannustavammaksi, ja työn tekemisen tulee olla aina kannattavaa. Sosiaaliturva ei saa kilpailla työsuhteen kanssa.
  • Alennetaan työn verotusta.
  • Työllisyyskasvun myötä varmistetaan, että välilliset työvoimakustannukset laskevat.
  • Vastataan kasvavaan työvoimapulaan luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta ja nopeutetaan työperäisen maahanmuuton prosesseja. Työperäisen maahanmuuton hallinnollinen päävastuu siirretään TEM:iin.
  • Resursoidaan Business Finlandin yhteyteen kansainvälinen, yritysten tarpeista lähtevä osaamisen rekrytointiohjelma.
  • Tehostetaan työn välitystä p&p-yhteistyön avulla.