Kaikki yhteiskunnan toiminnot ovat riippuvaisia liikenne- ja digi-infrasta. Suomen tie-, rata- ja vesiväyläverkkoon kohdistuu tällä hetkellä noin 2,5 mrd. euron korjausvelka. Edelläkävijyyttä tietoliikennepolitiikassa on jatkettava. Nopea tietoverkko on kasvavan digitaalisen liiketoiminnan edellytys.

Ratkaisuja

  • Korotetaan perusväylänpidon rahoitusta 300 miljoonaa euroa korjausvelan pienentämiseksi.
  • Nostetaan liikenneväylien investointirahoitus 600 miljoonan euron keskimääräiselle vuositasolle. Tällä turvataan liikennejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen ja liikenteen pullonkaulojen poistaminen.
  • Varmistetaan Helsinki-hubin toimivuus sekä kotimaan että kansainvälisen matkailun näkökulmista. Rakennetaan kolmas raide pääradalle ja suora yhteys lentokentälle.
  • Varmistetaan 5G:n nopea käyttöönotto ja mahdollistetaan verkkoinvestoinnit jatkossakin.
  • Kevennetään laajakaistan rakentamiseen liittyvää lupamenettelyä ja sääntelyä niin, että ne kannustavat investointeihin.

Infrasta on pidettävä huolta

Liikenneinfran korjausvelan kehityksen ennuste (M€).

Lähde: Liikennevirasto

Suomi on mobiilidatan käytössä maailman kärkeä.

Lähde: Tefficient