Kaikille yrityksille pitää antaa tasavertaiset kasvun ja työllistämisen mahdollisuudet toimialasta riippumatta. Toimialojen rajojen hälvetessä yritysten kasvun tukeminen edellyttää tasavertaista elinkeinopolitiikkaa. Palvelualoille kohdistuvien kasvun esteiden poistaminen sataa verkottuneessa taloudessa kaikkien toimialojen laariin.

Ratkaisuja

  • Kohdellaan palveluyrityksiä sähköverotuksessa tasapuolisesti teollisuusyritysten kanssa.
  • Otetaan palveluvienti yhä laajemmin osaksi vienninedistämistä ja kauppapolitiikkaa.
  • Varmistetaan, että digipalveluiden verotus on toimialaneutraalia.
  • Varmistetaan, etteivät kunnat, maakunnat tai valtio vääristä kilpailua palvelumarkkinoilla.

Sähkövero jarruttaa palveluiden kasvua

Sähköveron rasitus on epäsuhtainen: palveluyritykset maksavat yli 7-kertaista sähköveroa teollisuuteen verrattuna.

Lähde: Tilastokeskus, VM / Laskelmat: Palta