Kasvu syntyy fiksusta tekemisestä. Suomen talous on aina kasvanut tuottavuuden ja innovatiivisen tekemisen ansiosta. Suomi pärjää jatkossakin vain panostamalla osaamiseen ja uutta luovaan.

Ratkaisuja

  • Luodaan kannustimet korkeakouluille elinikäistä oppimista tukevan koulutuksen lisäämiseksi.
  • Uudistetaan työvoimapolitiikkaa ja varmistetaan, että aikuiskoulutuksen kannustimet tukevat paremmin jatkuvaa oppimista.
  • Tavoitellaan, että 50 % nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Vauhditetaan korkeakouluopintojen läpäisyä.
  • Lisätään yrityslähtöistä innovaatiorahoitusta. Koulutuksen määrärahoja ei tule enää leikata.
  • Panostetaan enemmän digioppimisympäristöihin ja oppimisanalytiikkaan kaikilla koulutusasteilla.
  • Vastataan kasvavaan työvoimapulaan luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta ja nopeutetaan työperäisen maahanmuuton prosesseja. Pyritään aktiivisesti houkuttelemaan erityisasiantuntijoita Suomeen.

Tie korkeakoulutukseen on tukossa

Uusien ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin 2016

Lähde: Tilastokeskus