Palvelualojen työnantajat Palta sekä Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN pääsivät eilen kilpailukykysopimuksen mukaisiin neuvottelutuloksiin ICT-alalla. Liittojen hallinnot ovat nyt hyväksyneet tehdyt neuvottelutulokset.

ICT-alan neuvottelutulosten ansiosta hallituksen veronalennuksille asettama 90 prosentin kattavuusraja ylittyi. Paltan jäsenyritysten osalta kilpailukykysopimuksen kattavuus on noin 91 prosenttia siitä huolimatta, että AKT:n sopimusalat sekä osa lentoliikenteestä ja ERTOn sopimusaloista jäi kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle.

Yhteensä Pron ja YTN:n ICT-alan työehtosopimusten piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.