Teknologia ei tee markkinointia mutta on oiva apu asiakkaan tunnistamisessa.

Suomi ei ole tunnettu markkinointiviestinnän vientimaa, mutta turkulaisen ID BBN:n myynnistä noin neljännes tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. ID BBN tarjoaa palveluita markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen teknologian avulla. Paino on sanalla teknologia, ja se tekeekin ID BBN:stä  edistyksellisen alallaan.

– Suomi on edistyksellisin Pohjoismaa teknologian hyödyntämisessä markkinoinnissa, kertoo ID BBN:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Susanna Juusti.

ID BBN auttaa, kun yritys haluaa hyödyntää erilaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä mahdollisimman tehokkaasti markkinoinnissaan. Sen lisäksi ID suunnittelee ja toteuttaa sisältöjä, joita hyödynnetään kampanjoissa ja eri kanavissa asiakkaan matkalla. Tavoitteena on parempi asiakasymmärrys ja markkinoinnin tehokkaampi kohdentaminen.

Teknologia mahdollistaa sen, että sisältöjä voidaan hyödyntää useissa kanavissa, vaikka ne sijaitsevat yhdessä paikassa. Kontaktin digitaalista jalanjälkeä päästään seuraamaan ja dataa hyödyntämään kampanjoiden ja sisältöjen suunnittelussa. Datan kyllästämässä maailmassa on yhä tärkeämpää tietää, mitä tunnuslukuja halutaan seurata.

Liidejä ja asiakaspoistuman minimointia

ID BBN myös konsultoi asiakkaitaan siitä, millaisia teknologioita niiden kannattaa ottaa käyttöön ja miten esimerkiksi eri asiakashallinta-, julkaisu- ja analysointityökalut toimivat yhdessä.

Prediktiivisen eli ennakoivan markkinoinnin tavoitteena on selvittää vaikkapa asiat, jotka yleensä ennakoivat käyttäjän päätöstä lopettaa tietyn tuotteen tai palvelun käyttö. Seuraava taso on tarjota näkemyksiä siitä, mitä pitäisi tehdä ja milloin, jotta asiakasta ei menetettäisi.

– Rakennamme asiakkaalle koko polun, jotta hänen asiakkaansa lopulta ostaa halutun tuotteen tai palvelun. Hankimme siis liidejä asiakkaalle, kuvaa Juusti työtään.

Kamera ei tee videoita

Vaikka tavoitteena on teknologian hyödyntäminen mahdollisimman pitkälle kohti automaatiota, Susanna Juusti ei halua puhua markkinoinnin automaatiosta.

– Edelleen tarvitaan hyviä mainonnan suunnittelijoita, sisällöntuottajia, videokäsikirjoittajia ja projektipäälliköitä, sillä eihän teknologia yksin tee mitään. Esimerkiksi videon tekemiseen tarvitaan niin paljon muutakin kuin kamera!

Lähes 40 hengen ID BBN:n henkilöstöstä noin puolet on teknologiataustaisia.

Vienti vaatii verkostoja mutta ei taikatemppuja

Turkulaisyrityksen asiakkaina on isoja yrityksiä, jotka tekevät kauppaa muiden yritysten kanssa ja tarvitsevat siis business-to-business-markkinoinnin osaajaa. Tunnettuja nimiä ovat esimerkiksi Pöyry, F-Secure, Atea ja Visma.

Norjalainen ohjelmistotalo Visma päätyi suomalaiseen markkinointiteknologiatoimistoon, koska ei löytänyt Norjasta sopivaa kumppania. ID BBN:n asiakkaina on myös yrityksiä Saksasta, Ruotsista ja Tanskasta.

ID on ollut jo vuosikymmeniä kansainvälisen b-to-b-mainostoimistojen verkoston BBN:n aktiivinen jäsen.  Eivät ulkomaiset asiakkaat siis aivan vahingossa ole suomalaisyritystä löytäneet.

– Englantia täytyy osata, mutta ei ulkomaalaisille yrityksille myyminen muuten ole sen kummempaa kuin suomalaisillekaan, toteaa Juusti. Isot kokoukset kasvokkain alkavat olla historiaa, sillä videoyhteydet toimivat kaikkialle.

Juusti tuo esiin, että suomalainen insinöörilähtöisyys ja teknologiamyönteisyys pitäisi nähdä vahvuutena myös niillä aloilla, joilla teknologia on puhtaasti väline eikä varsinainen vientiartikkeli.