Kaikkien toimialojen liikevaihto kääntyi kasvuun. Kasvu on edelleen kovinta tietojenkäsittelypalveluissa. Tulevaisuudenodotukset ovat korkealla.

Liikevaihdon kasvu jatkui alkuvuonna

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 6,7 prosenttia ja myynnin volyymi 6,6 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Kaikki alatoimialat kääntyivät kasvuun.

Toimialan liikevaihtoa kasvatti eniten tietojenkäsittelypalvelujen 10,0 prosentin kasvu. Televiestintä kasvoi 3,0 prosenttia. Media-alalla radioja televisiotoiminta kääntyi 7,0 prosentin kasvuun. Kustannustoiminta kasvoi 0,9 prosenttia ja musiikki- ja ohjelmatuotanto 1,0 prosentin.

Kasvu jatkuu – tulevaisuudenodotukset korkealla

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat selvästi positiivisia. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 4,6 prosenttia eli hieman ensimmäistä neljännestä hitaammin. Koko vuonna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 4,2 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä laski hieman

Informaatio- ja viestintäpalveluyritykset työllistävät vajaat 82 000 palkansaajaa. Työllisten määrä on noussut vuodesta 2005 noin 5 500 työllisellä. Vuonna 2016 työllisten määrä laski vajaalla 900. Toimialan vuosittainen liikevaihto on noin 19 miljardia euroa. Toimialan liikevaihto on kasvanut tasaisesti johtuen tietojenkäsittelypalvelujen kasvusta. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,1 prosenttia.

Yksikkökustannukset pysyneet finanssikriisin jälkeisellä tasolla

Informaatio- ja viestintäpalvelualan yksikkötyökustannukset nousivat finanssikriisin jälkeen. Alan tuottavuus on parantunut viime vuosina ja yksikkötyökustannukset pysyneet suurin piirtein ennallaan finanssikriisin heikentämällä tasolla työvoimakustannusten noususta huolimatta.

Suhka 1/2017 kuva 10
Kaikki informaatio- ja viestintäpalvelujen alatoimialat kääntyivät kasvuun.
Suhka 1/2017 kuva 11
Informaatio- ja viestintäpalveluiden tulevaisuuden odotukset vahvistuivat edelleen. Liikevaihdon kasvu jatkuu ripeänä.
Suhka 1/2017 kuva 12
Informaation- ja viestintäalan tuottavuus on kehittynyt kohtuullisesti. Alan kilpailukyky ei kuitenkaan ole toipunut finanssikriisin jälkeisestä pudotuksesta.