Informaatio ja viestintä (2/2017)

Kaikkien toimialojen liikevaihto kääntyi kasvuun. Tulevaisuudenodotukset ovat korkealla.

Liikevaihdon kasvu nopeutui hieman

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 7,1 prosenttia ja myynnin volyymi 5,6 prosenttia, ennakoidaan
Paltan ennusteessa. Kasvu jatkui kaikilla alatoimialoilla. Televiestinän (2,0 %), kustannustoiminnan (3,5 %) ja mediatuotannon (5,0 %) kasvu nopeutui. Tietojenkäsittelypalvelujen kasvu pysyi yli 10 prosentissa. Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan alan kasvun jatkuvan. Liikevaihtoa ovat alkuvuonna kasvattaneet kaiken kokoiset ja tovin jälkeen myös vanhemmat (yli 5 vuotta toimineet) yritykset.

Kasvu jatkuu – tulevaisuudenodotukset huipussaan

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut kohosivat vuoden 2007 ennätystasolle. Vuoden kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 6,9 prosenttia eli suurin piirtein alkuvuoden tahtiin. Koko vuonna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 6,5 prosenttia edellisvuotisesta.

Henkilöstön määrä kasvussa

Informaatio- ja viestintäpalvelut työllistävät Suomessa yksityisellä sektorilla 7 500 yrittäjää ja 88 500 palkansaajaa. Vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi 600 henkilöllä. Vuoteen 2005 verrattuna työllisten määrä on noussut 4 200 henkilöllä. Vuonna 2016 informaatio- ja viestintäpalvelujen yksityisen sektorin tuotos oli 20,2 ja arvonlisä 10,3 miljardia euroa. Toimialan yritysten liikevaihto on kasvanut tasaisesti tietojenkäsittelypalvelujen vetämänä. Vuosina 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,1 prosenttia.

Arvonlisäys kasvaa koko taloutta nopeammin

Informaatio- ja viestintäpalvelualan arvonlisäyksen volyymi on kasvanut vuosia 2009 ja 2013 lukuun ottamatta. Alan arvonlisäys on kasvanut koko taloutta nopeammin. Vuoden 2014 jälkeen arvonlisäyksen kasvuvauhti on hidastunut hieman. Kuluvana vuonna arvonlisäys kasvaa muun talouden kasvun mukana.

Kuva 10: Kaikki informaatio- ja viestintäpalvelujen alatoimialat ovat kasvussa.
Kuva 11: Informaatio- ja viestintäpalvelujen työllisten määrä ja tuotos kasvoivat edellisvuodesta.
Kuva 12: Informaatio- ja viestintäpalvelujen arvonlisäys kasvaa koko taloutta nopeammin. Vauhti hidastui viime vuonna, mutta kasvu jatkuu kuluvana vuonna.

Matti Paavonen

Pääekonomisti

VTMpuhelin +358 20 595 5031

Lisää aiheesta

Työvoima ei riitä

Suomen väestö ikääntyy. Siksi entistä useampi työikäinen pitää saada töihin. Muuten verotulot eivät riitä kattamaan kasvavia menoja. Julkisessa keskustelussa on yleensä keskitytty miettimään mistä löytyvät tarvittavat työpaikat, mutta suurempi kysymys on mistä löytyy työpaikkoihin tekijät. Optimistisella kehityksellä työvoiman ulkopuolelta voidaan työmarkkinoille saada noin 8 000 henkilöä vuodessa.

Logistiikka (4/2017)

Logistiikan liikevaihto kasvu kiihtyi loppuvuonna. Suomen viennin kasvu hidastuu nopeasti. Yritysten odotukset tulevasta nousseet korkealle. Liikevaihdon kasvu jatkuu viime vuoden tasolla. Rekrytointivaikeudet näkyvät avoimien työpaikkojen pidentyneinä aukioloaikoina.