Kustannustoimintaa lukuun ottamatta kaikkien toimialojen liikevaihto kasvaa. Kasvu hidastuu vuoden lopussa. Televiestintä nousee kuluvana vuonna plussalle.

Liikevaihdon kasvu nopeutui hieman

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,5 prosenttia ja myynnin volyymi 2,5 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa.

Media-alalla kustannustoiminta painui miinukselle (-2,0 %), mutta musiikki-ja ohjelmatuotanto kasvoi 8,0 prosenttia ja radio- ja televisiotoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui 6,5 prosenttiin. Tietojenkäsittelypalvelujen kasvu hidastui 7,8 prosenttiin. Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan alan liikevaihdon kasvun jatkuvan.

Kasvu hidastuu hieman – odotukset huipussa

Informaatio- ja viestintäpalveluyritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldolukujen vahvistuminen tasaantui hieman. Näkymät ovat edelleen vuoden 2007 ennätystasolla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kasvun ennakoidaan hidastuvan 3,2 prosenttiin. Koko vuonna liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 5,3 prosenttia edellisvuotisesta.

Yritysten lukumäärä on kasvanut tasaisesti

Informaatio- ja viestintäpalvelujen yritysten lukumäärä on kasvanut tasaisesti kansainvälistä kriisivuotta 2009 lukuun ottamatta. Kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna. Vuonna 2016 alalla oli noin 15 600 yritystä. Vuosittain aloittaa noin 1 600 uutta yritystä ja toimintansa lopettaa noin 1 100 yritystä. Vuonna 2016 kolme viidestä alan yrityksestä toimii ohjelmistoalalla. Media-alan ja televiestinnän yritysten määrä väheni, mutta tietojenkäsittelypalveluyritysten määrä kasvoi.

Tietojenkäsittelypalveluiden liikevaihto kasvaa

Tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihto oli vuonna 2016 noin 9,5 miljardia euroa. Toimialan sisällä eniten liikevaihtoa kertyi tietokonepelien julkaisusta, noin 2,5 miljardia euroa. Muiden ohjelmointipalveluiden liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa.

Kasvu on kovinta tietojenkäsittelypalveluissa. Myös musiikki- ja ohjelmatuotanto kasvoivat vauhdilla.
Informaatio- ja viestintäpalvelualan yritysten lukumäärä kasvaa. Kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna.
Tietoteknisten palvelujen (TOL 582+62+631) liikevaihdon vuosimuutokset 2014-2016 sekä liikevaihto vuonna 2016 (mrd. euroa).