Liikevaihdon kasvu on pysähdyksissä. Tulevaisuudenodotukset ovat parantuneet selvästi. Kasvu on syntynyt nuorissa pk-yrityksissä.

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto pysyi heinä-syyskuussa edellisvuoden tasolla, mutta myynnin volyymi supistui 0,7 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan supistuvan 0,2 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 0,1 prosenttia edellisvuotisesta. Vaimea
kasvu selittyy viime vuosina huimasti kasvaneen tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon kasvun hidastumisella.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun pysähtyneen: ”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan liikevaihdon arvioidaan olevan talvella samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.”

Kasvu syntynyt nuorissa yrityksissä

Vuosien 2010–2016 liikevaihdon vuosimuutos on ollut keskimäärin 4,2 prosenttia. Siitä 3,0 prosenttiyksikköä on tuotettu nuorissa, alle viisi vuotta toimineissa yrityksissä. Kokoluokista liikevaihtoa ovat kasvattaneet pk-yritykset, mutta suurten yritysten kontribuutio on ollut negatiivinen.

Tulevaisuudenodotukset positiiviset

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat selvästi vuoden takaista korkeammalla tasolla. Liikevaihdon kasvu on pelialan voimakkaasta kasvusta johtuen ollut vuosi sitten poikkeuksellisen suurta, joten toimialan kasvun ennakoidaan pysyvän maltillisena parantuneista odotuksista huolimatta. Pelialan kehitys on vaikeasti
ennustettavaa ja vaikuttaa merkittävästi toimialan liikevaihdon toteutuneeseen kehitykseen.

Suhka 3/2016: kuva_10
Informaatio- ja viestintäpalvelutoimialojen kehityksessä on suuria eroja.
Suhka 3/2016: kuva_11
Merkittävä osa informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon keskimääräisestä kasvusta (+4,2 %) on syntynyt nuorissa yrityksissä.
Suhka 3/2016: kuva_12
Televiestintää lukuun ottamatta enemmistö informaatio- ja viestintäpalvelujen henkilöstöstä työskentelee pk-yrityksissä.