Liikevaihto kasvoi hienoisesti, mutta volyymi supistui. Työllisten määrän kasvu pysähtyi. Tulevaisuudenodotukset parantuneet selvästi.

Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia, mutta myynnin volyymi supistui 2,3 prosenttia vuodentakaiseen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,7 prosenttia ja koko vuoden 2016 aikana keskimäärin noin 1,0 prosenttia edellisvuotisesta.

Vaimea kasvu selittyy viime vuosina huimasti kasvaneen tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon kasvun pysähtymisellä. Myös rakenteellisesta murroksesta kärsivän kustannustoiminnan alamäki jatkui.

Tietotekniikka-alaa edustavan Teknologiateollisuuden suhdannekatsauksessa ennakoidaan tietojenkäsittelypalvelujen kasvun pysähtyneen: ”Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.”

Työllisten määrän kasvu pysähtyi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan informaatio- ja viestintäpalvelujen työllisten määrän kasvu pysähtyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työvoimatutkimuksen luvut sisältävät paljon satunnaisvaihtelua.

Tulevaisuudenodotukset parantuneet selvästi

Alan yritysten odotuksia kuvaavan luottamusindikaattorin saldoluvut ovat alkuvuonna kasvaneet selvästi. Liikevaihdon kasvu on pelialan voimakkaasta kasvusta johtuen ollut vuosi sitten poikkeuksellisen suurta, joten toimialan kasvun ennakoidaan pysyvän maltillisena parantuneista odotuksista huolimatta. Pelialan kehitys on vaikeasti ennustettavaa ja vaikuttaa merkittävästi toimialan liikevaihdon toteutuneeseen kehitykseen.

 

Informaatio- ja viestinäpalvelujen kuvaajat

11
Tietojenkäsittelypalvelujen vahva kasvu on pysähtynyt.
10
Informaatio- ja viestintäpalveluyritysten työllisten määrän kasvu pysähtyi.
12
Informaatio- ja viestintäpalveluyritysten odotukset ovat parantuneet.

 

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM